TÜRK KIZILAYI SEL BÖLGESİNDE YARA SARIYOR

Türk Kızılayı, Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere ülke genelinde son günlerde meydana gelen yağışlar sonrasında, afet müdahale ve lojistik ekiplerince yapılan ihtiyaç

TÜRK KIZILAYI SEL BÖLGESİNDE YARA SARIYORtespitleri doğrultusunda afetzedelere yardım gönderiyor.

Türk Kızılayı Afet Müdehale ve Yardımlar Bölümü'nde kurulan Kriz Masası başkanlığında, ülke genelindeki Kızılay Bölgesel ve Yerel Afet Müdahale-Lojistik Merkezleri ile koordineli olarak yürütülen yardım çalışmaları kapsamında toplam 37 personel ile gönüllüler görev alıyor. Yapılan son yardımlar; İstanbul ile Beykoz İlçesi'ne bin adet battaniye, 200 yatak, Şırnak İli Silopi İlçesi'ne 175 adet çadır, bin battaniye, 1 seyyar mutfak, 100 adet kampet, 2 adet S3 ocak, 100 adet yatak, Şırnak İli Uludere İlçesi'ne 170 adet çadır, 1 adet seyyar mutfak, 100 adet kampet, bin adet kumanya, 2 adet S3 ocak, 100 adet yatak, Diyarbakır Bismil ve Çınar İlçesi'ne 100 adet çadır, bin adet battaniye 2 adet seyyar mutfak, 2 bin kumanya, Mersin İli Erdemli İlçesi'ne bin adet kumanya, Şanlıurfa'ya bin adet battaniye, 2 adet seyyar mutfak, 2 bin kumanya, 100 adet yatak, Batman İli'ne 750 adet battaniye, 100 adet ocak olarak açıklandı.

Türk Kızılayı ayrıca, afet bölgelerinden gelecek olası acil ihtiyaç taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak, tüm birimlerinde her türlü ihtiyaç malzemesini sevke hazır hale getirdi


3 Kasım 2006 Cuma 16:42

http://www.siverekgenclik.com/haber/turk-kizilayi-sel-bolgesinde-yara-sariyor-659.html