Siverek Haber

Siverek Haber

Ana Sayfa Ekonomi SİVEREK’TE EĞİTİM SORUNLARI

SİVEREK’TE EĞİTİM SORUNLARI

Siverek Gençlik Sitesi, 2014-2015 Eğitim- Öğretim İkinci yarısının başlaması ile birlikte ilçedeki eğitim sendikaları ile görüşerek Siverek’teki eğitim sorunlarını masaya yatırdı.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2015 Cuma 14:17
SİVEREK’TE EĞİTİM SORUNLARI

ŞANLIURFA- 2014- 2015 Eğitim- Öğretim yılının ikinci yarısı 9 Şubat 2015 tarihinde 74 bin 67 öğrencinin ders başı yapması ile birlikte başladı. Siverek Gençlik Sitesi İlçedeki eğitim sorunlarını ve çözüm önerilerini ilçede faaliyet gösteren eğitim sendikaları ile görüştük.

EĞİTİM BİR-SENÖtelenmiş Sorunlar Kendini Gösteriyor

İlçemiz, Coğrafik hacmi ve nüfus büyüklüğü açısından ülkemizin bir çok vilayetinden büyük olduğu gibi 75 bini aşkın öğrenci potansiyeli ile de bir çok ilin önünde yer almaktadır. Bu gerçekler ışığında denilebilir ki İlçe statüsü ve imkânları ile yönetilmesi neredeyse imkânsız bir yerdir. Yılların görmezden gelinmiş ya da ötelenmiş sorunları eğitim alanında da kendini göstermeye, bu günümüzü etkilediği gibi yarınımızı da olumsuz manada etkilemeye devam etmektedir.

4 Şube Müdürü İle Hizmet Verilemez

Doğusu ile batısı arasındaki mesafenin 150 km'yi geçtiği, sadece kırsal kesiminde yüzlerce eğitim kurumunun bulunduğu ilçemizde sayısız sorunun baş göstermesi kaçınılmazdır. Zira 30 bin öğrencisi ve ilçemizin yarısı kadar eğitim kurumuna sahip bir ilin Milli Eğitim Müdürlüğü 8-9 şube müdürü kadrosuna sahip iken ilçemizde aynı kurum 4 şube müdürü ile hizmet vermeye çalışmaktadır.

İlçe Milli Eğitim Binamız Yetersiz

Milli Eğitim Müdürlüğümüz, ilçeye hizmet noktasında son derece yetersiz kalan Hükümet Binasının küçük bir katında, yetersiz kadrosu ile hizmet vermeye çalışmaktadır. Milli eğitim müdürlüğüne acilen müstakil, fiziki yapısı verimli hizmet vermeye müsait bir bina yapılması ya da tahsis edilmesi gerekir.

Yazışmalar Hızlı Yapılmalı

Milli Eğitim Müdürlüğümüz, kendisine bağlı kurumlarla resmi yazışmaları hızlı, güvenilir, zaman ve enerji israfını önleyici tarzda çağın koşullarına uygun yöntemlerle yapması elzemdir.

Öğretmenler Siverek’te Kalmak İstemiyor

Sosyolojik yapısından kaynaklandığını düşündüğümüz nedenlerden dolayı alanında yetkin memurlar ya ilçemizi tercih etmemekte ya da gelen ilk fırsatta gitmektedir. Aynı durum öğretmenler için söz konusudur. Öğretmenler ilçemizde uzun süreli kalmamaktadır. Bu durum sürekli bir öğretmen sirkülâsyonuna yol açmaktadır. Siverek gibi çalışma koşulları zor olan yerlerde çalışmayı cazip hale getirici yöntemler yürürlüğe konulmalı, ilçemizin mevcut memur kadrosu zenginleştirilmedir.

Kırsal’daki Sorunlar Acilen Çözülmeli

Özellikle kırsal kesimde yapılan eğitim kurumlarındaki lojmanlar yetersizdir. Bir taşımalı eğitim merkezinde 20’nin üzerinde öğretmen görev yapıyorken sadece 4 lojman yapılması plansızlığın bir neticesidir. Bundan dolayıdır ki yüzlerce öğretmenimiz köyde kalacak yer sorunu olduğu için hergün yüzlerce TL masraf yaparak ve sağlığı yıpranak şehir merkezine gidiş-geliş yapmaktadır. Yeni yapılan okullara ilave olarak öğretmen sayısına orantılı lojmanlar yapılmalı mevcutlarının kapasitesi artırılmalıdır.

Öğretmenleri Dilenci Konumuna Düşmekten Kurtarın

Türkiye'nin genelinde olduğu gibi ilçemizde de eğitim kurumlarına ayrılan ödenek son derece yetersizdir. Özellikle ilköğretim kurumlarının idarecileri ödenek yokluğundan dolayı okul ihtiyaçlarını karşılamak için çırpınmakta adeta dilenci konumuna düşmektedir. Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ödenek ve donanım temini acilen sağlanmalıdır.

Taşımalı Eğitim Başlı Başına Bir Sorun

Taşımalı eğitim yöntemi eğitim sistemimizin sırtında bir kambur gibi durmaya devam etmektedir. Bu sistem ciddi bir maddi külfete mal olduğu gibi öğrencilerimizin de sağlıklı gelişimlerini olumsuz etkilemekte, kaliteli bir eğitim görmelerini engellemektedir. Binlerce aracın içerisinde yer aldığı taşıma sisteminin denetimi son derece zordur. Özellikle kırsaldan şehirdeki okullara taşınan öğrencilerimiz gecenin karanlığında kalkmak zorunda kalmakta çoğu kahvaltı dahi yapamadan her gün onlarca kilometre yol kat etmek zorunda kalmaktadır.

Okullardaki Temizlik Sorunu

Okullarımızın hizmetli ihtiyacı sürekliliği olan bir tarzda karşılanmalıdır. Son yıllarda “Toplum Yararına Çalışma Programı” kapsamında bu ihtiyaç bir nebze karşılanıyor olsa da ilgili bakanlığın çalışma sürelerini eğitim sürelerine uygun ayarla(ya)mamasından dolayı okullarımızda ciddi temizlik sorunları yaşanmaktadır. Ayrıca hiç bir okulumuzda güvenlik personeli bulunmadığından dışarıdan gelebilecek riskleri öğretmen ve idareciler göğüslemek zorunda kalmaktadır. Yeni yapılan okullarımızda revir bölümleri olmasına rağmen hemşire ve doktor görevlendirilmesi yapılmamaktadır. Özellikle pansiyonlu okullarımıza acilen bu görevlendirilmelerin yapılması gerekir.

Modern Öğretmen Evi Yok

Binlerce eğitimcinin görev yaptığı ilçemizde hala ihtiyaca cevap verecek modern bir Öğretmen Evinin olmaması ayıp ötesi bir durumdur. Yıllardır sözü edilmesine rağmen hala yapılmamış olması bir manada öğretmene verilen değerin de bir göstergesidir. Bu yıl ilçemize yeni atanan öğretmelerden kalacak yer bulamadığı için parklarda sabahlamak zorunda kalanların olduğu gerçeğini görerek bu ihtiyacın acilen karşılanması gerekmektedir.

Yeni Yapılan Okullar Dökülüyor

Son iki yıldır ilçemizde çok sayıda okul yapıldı. Bunların bir kısmı faaliyete geçer geçmez fiziki yapıları tel tel dökülmeye başladı. Sağlam yapılmadığı göz önünde olan bu okulların denetimi sıkı yapılmalı, eksikleri giderilmelidir.

Şehir Merkezinde Okul İhtiyacı

Şehir merkezinde bazı mahallelerde okul ihtiyacı had safhaya ulaşmaktadır. Özellikle Ayvanat Mahallesinde bir ilkokul, bir ortaokul ve bir lise; ofis mahallesinde bir ilkokul, Yenişehir Mahallesi Yavuzlar bölümünde bir ilkokul ve bir ortaokul, Kırk bir evler Mahallesinde bir ilkokul yapılması aciliyet arz etmektedir.

Elektrik Kesintileri Öğrencileri Mağdur Ediyor

Kronik bir hal alan elektrik sorunu şehrimizin genelini mağdur ettiği gibi eğitim faaliyetlerini de olumsuz etkilemektedir. Özellikle kırsal kesimde uzun süreli elektrik kesintileri okullarımızda eğitim-öğretimi yapılamaz hale getirmektedir. Kesintinin yapıldığı zamanlarda kaloriferler yanmamakta öğretmen ve öğrencilerimiz buz gibi sınıflarda ders işlemeye çalışmaktadır. Hatta bu durum bazen günlerce sürmekte ülkemizin değişik yerlerindeki ‘’Kar Tatilleri’’ ilçemizde ‘’Elektrik Tatillerine’’ dönmektedir.

Mevsimlik Öğrenciler Ülkemizin Ayıbıdır

İlçemizde gelir seviyesi düşük aileler her yıl belli dönemlerde mevsimlik işçi olarak şehir dışına çıkmaktadır. Öğrenci olan çocuklarını geride bırakmamak adına beraberinde götürmekte bu durum da öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini kesintiye uğrattı gibi okulundan, sosyal çevresinden koparmaktadır. Yıllardır süregelen bu soruna bugüne kadar kalıcı bir çözüm üretilememiştir. Bu konuda bu durumdaki ailelerin de görüşleri alınarak, ciddi araştırmalar neticesinde çözüm önerileri ile birlikte ilgili kurumlara iletilmeli ve soruna kalıcı çözümler üretilmelidir. Öğrencilik hayatından koparılıp tarlalarda yasalara rağmen çalıştırılan çocuklar ülkemizin bir ayıbıdır.

Öğrenci Servisleri Ciddi Riskler Taşıyor

İlçemizde okul sayısının ve okullaşma oranının artmasıyla birlikte ‘’Öğrenci Servisi’’ uygulaması yaygın hale gelmiştir. Ancak denetimsiz yapılmaya başlanan bu uygulama beraberinde ciddi riskler de getirmektedir. Servis araçları ve donanımları ilgili mevzuata uygun yapılmalı belirlenen kapasitenin üzerinde öğrenci taşınmamalıdır. Bazı araçlarda 30 öğrencinin taşındığı rahatlıkla gözlemlenebilmektedir.

Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın, yarına hazırlandığı alan olan Eğitim alanı ihmal edilmemelidir. Sorunlarına ciddiyetle eğilmeli ve geleceğimizin inşası için hiç bir masraf ve fedakârlıktan kaçınılmamalıdır.

ÖZGÜR EĞİTİM-SENEğitimin En Temel Problemi Tevhid-i Tedrisat Kanunudur

Milli eğitimin karşısındaki en temel problem Tevhid-i Tedrisat Kanunudur. Çünkü bu kanunla birlikte farklı eğitim kurumları kapatılıp eğitim-öğretim tek tipçi bir anlayışla devletin tekeline terk edilmiştir.Devletin eğitim kurumlarını Kemalist bireyler yetiştirmek adına bir torna tezgahı olarak kullanması da bu durumu içinden çıkılamayacak hale getirmiştir.Gerek ilçemizde gerekse de ülkemizde belirttiğimiz bu durumların yansımaları sıklıkla görülmekte ve bugün yaşanan problemlerin büyük bir kısmının temelini de bu durum oluşturmaktadır.

İlçemizde yaşanan temel problemleri şu şekilde açıklayabiliriz;

Mevsimlik işlere bağlı geçici göçler

İlçemizde yaşayan insanların sosyo-ekonomik seviyelerinin düşüklüğü kendisiyle birlikte mevsimlik işçilik gibi bir durumu doğurmakta, öğrenciler okula gitmeleri gereken dönemlerin büyük bir kısmını başka il ve ilçelerde tarımsal işçilik yaparak geçirmektedirler.Daha çok kırsal kesimlerde karşımıza çıkan bu problem özellikle köylerdeki eğitim-öğretim seviyesini olumsuz etkilemekte ve istenilen seviyeye çıkarılmasını engellemektedir.

Taşıma

Son dönemlerde ilk-ortaokul seviyesinde ciddi bir rahatlama olmasına karşın özellikle köylerde liselerin olmayışı köyden merkeze lise okumaya gelen öğrencilerimiz açısından ciddi sıkıntılar oluşturmaktadır. Son dönemlerde taşıma öğrencilerine verilen yemek, zaten sıkıntılı bir konuyu daha da sıkıntılı bir hale getirmiş ve okul idarecilerine yeni bir yük oluşturmuştur.

İkili eğitim

Son yıllarda ikili eğitimden normal eğitime geçmekle ilgili çabaları olumlu karşılamakla beraber, “kervan yolda dizilir” mantığıyla hareket edilip gerekli altyapı oluşturulmadan okul dönüşümleri ciddi sıkıntılara sebep olmuştur.

Özellikle öğretmenler neye uğradıklarını şaşıracak bir biçimde norm fazlası durumuna düşmüş ve Milli Eğitim yetkilileri bu soruna da yine geçici ve adaletten uzak çözümler getirmeye çalışmışlardır. İlçemizde Dumlupınar Ortaokulu, Osman Esad Efendi, Necip Fazıl ve Selçuk imam hatip okulları bu plansız hareket etmenin bir sonucu olarak binalarını başka okullarla birlikte kullanmaktadırlar.

Ortak kullanılan okullarda, başta öğrenciler olmak üzere öğretmen ve idareciler de ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Temizlik

İş-kur personelleriyle nispeten çözülmeye çalışılan bu problem de tam anlamıyla çözüme ulaşmış değildir. Özellikle bu yıl iş-kur personellerinin sayılarının azaltılması, temizlik başta olmak üzere –ödenekleri olmadığı için özellikle ilköğretim kurumlarında- problemlerin artarak devam etmesini beraberinde getirmiştir.

Elektrik Kesintileri

Yaşanan elektrik kesintileri özellikle köylerde ısınma başta olmak üzere çeşitli problemleri beraberinde getirmektedir. Örneğin Ocak ayında Karacadağ bölgesinde 8 günü aşkın bir süre elektriklerin olmayışı eğitim-öğretimi ciddi mana da sekteye uğratmıştır.

Bir jeneratör alınarak halledilebilecek bu problem ne yazık ki hala çözüme ulaştırılmış değildir. Geçmiş dönemlerde OGP kapsamında okullara dağıtılan jeneratörler bulunmaktadır ancak bu jeneratörler okulun elektrik yükünü kaldırabilecek seviyede değildir.

Başlıklar şeklinde bahsettiğimiz bu problemler dışında eğitim-öğretim yılı başında şaibeli bir şekilde yapılan Okul Müdürü değerlendirmeleri ve usulsüz görevlendirmeler Milli Eğitim Müdürlüğünün çeşitli baskılara maruz kaldığının en bariz örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada topu müdürlüğe atıp işin içinden rahatlıkla çıkabilir ancak müdürlük çalışanlarının maruz kaldıkları baskıları da dile getirmek gerektiğini düşünüyoruz.

Tüm bu problemlerle birlikte öğrenci velilerinin duyarlılıklarının istenilen seviyede olmaması bu problemlerin çözümüne katkı sunmadığı gibi okullardaki disiplin problemlerinin de artmasına sebep olmaktadır.

Bahsettiğimiz tüm problemlerin bir an önce bitmesini temenni ediyor ve bu konuda bize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

TÜRK EĞİTİM- SENTürk Eğitim Sen olarak; eğitim öğretim döneminin sonunda ilçemizde eğitim alanında yaşanan sorunlarla ilgili kapsamlı bir araştırma yaptık.

Yapmış olduğumuz araştırma sonucunda ilçemizde eğitim-öğretim alanında tespit ettiğimiz ve aşağıda kamuoyuyla paylaşacağımız sorunlara dair yetkilileri acilen sorumluluğa davet ediyoruz.

Milli Eğitimde Koltuk Değişikleri Eğitimi Olumsuz Etkiledi

Son bir yıl içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Makamı Çeşitli çıkar çatışmaları sebebiyle 3 defa koltuk değiştirmiş buna bağlı olarak gelen kişi kendi düzenini kuramadan bir sonraki kişiye devretmek zorunda kamış, bu sebepten eğitim öğretimin düzenli işleyişi hususunda gereken devamlılık sağlanamamıştır. İlçemizdeki eğitimi geliştirmeye yönelik olan çalışmalar, eğitimin başı olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan istikrarsız atama ve anlamsız müdahalelerden dolayı çıkar çatışmalarına yenilmiş, gelen kişi ya koltuğunu korumak için ya da asilleştirme gayretine girdiğinden eğitim sorunları ikinci plana atılmıştır.

Kadrolaşmaya Son Verilmeli

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlendirmelerinde liyakat ve yasal mevzuat ön planda tutulmalı, kadrolaşmaya ve yandaşlığa yönelik basit ve çıkarcı girişimlere son verilmelidir.

İdareci Görevlendirmelerinde Sıkıntılar Sürüyor

2014 yılı Eylül ayında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan okullar, idareci görevlendirmelerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı 2015 yılı Şubat ayı itibariyle halen bir düzene girememiştir. Okullarımıza yapılan idareci atamaları herhangi bir sendika, herhangi bir aile veya hatırı sayılır kişilerin isteğiyle değil hak ediş açısından sınav yolu ile veya İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından eğitim öğretimi daha yükseltecek ve onurlandıracak çalışma gayreti üst düzey olan kişilerden seçilmelidir.

Elektrik Kesintileri Öğrencileri Mağdur Ediyor

Özellikle köylerdeki okullarımızda sık sık yaşanan elektrik ve su kesintilerinden kaynaklı hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz ders işleyemez duruma gelmektedir. Yıllardır süregelen bu soruna artık geçici değil, kalıcı çözümler getirilmelidir.

Okulların Fiziki Koşulları İyileştirilmeli

Okulların fiziki koşullarının düzeltilmesiyle ilgili okul yönetimlerince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen resmi yazılara ve taleplere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından zamanında cevap verilmediği tespit edilmiştir.

Okullara Yeteri Bütçe Ayrılmalı

Okullara yeterli bütçe ve ödenek ayrılmadığı için okul idarecileri maddiyat gerektiren sorunları çözmekte sıkıntı yaşamakta ve bu sıkıntılarını velilerimiz aracılığıyla çözme zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Okul Çevresindeki İnternet Cafeler Ciddi Tehlike

Okullarımızın çevrelerinde bulunan internet cafe ve zararlı madde satanlar ile ilgili ciddi önlemlerin alınması ve denetimlerin yapılması gerekmektedir. İlgili birimlerin Denetimlerini sıklaştırmaları ve caydırıcı yaptırımlar uygulamaları gerekmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bu durumla ilgili yetkili kurumlarla iletişime geçmediği, Madde bağımlılığı ile ilgili öğrencileri bilinçlendirme konusunda yeterli çalışma yapmadığı görülmüştür.

İlçe Milli Eğitim Personelinin Tavırları Rahatsız Edici

İlçe Milli Eğitim de görevli olan amir ve memurların öğretmenlere karşı takındıkları sert ve sıkıcı tavırlardan ve özellikle bir kısım memurun amir havasına bürünüp öğretmenleri ciddiye almamasından dolayı öğretmenler, İlçe Milli Eğitim binasına soğuk bakmakta, gidildiği zamanda bir an önce çıkılması gereken bir yer olarak görmektedir. İlçe Milli Eğitim içerisinde oluşan koordine eksikliğinden dolayı okullarda görev yapan idareciler herhangi bir resmi iş için İlçe Milli Eğitim binasına gittiğinde yeterli bilgi alamamakta bu sebepten dolayı çok basit bir iş bile uzun süre sürebilmektedir.

Okullardaki Temizlik Sorunu

Okulların temizlik elemanı ihtiyacı okullar açılmadan çözüme kavuşturulmalı ve belirli bir zümrenin tekeline bırakılmamalıdır. Bu koordinatörlüğün yönetimi işinin ehli olan kişilere verilmeli, ayrıca okulların temizlik elemanı ihtiyacı yaz tatilinde de karşılanarak çalışma süresi bir Eğitim Öğretim yılı boyunca devam etmelidir.

Türk Eğitim-Sen olarak bir ilin nüfusu kadar yaklaşık 80.000 öğrenci ve 4000 eğitim çalışanına sahip ilçemizde eğitim öğretim açısından sağlıklı bir gelecek adına malum sorunların ortadan kalkması için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi belirtir ,Yaşanan haksız durumlara karşı tüm eğitim neferlerimizin destekçisi olacağımızı ,elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi ülkemizin yeni yetişen nesillerine temiz bir gelecek bırakma aşkıyla çalışan bir sendika olarak taahhüt ederiz.

www.siverekgenclik.com

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Haberler

Yukarı Çık