KPSS DE YAŞ SINIRI KALDIRILDI

Danıştay 12. Dairesi, KPSS'yle ilgili emsal bir karar verdi: Sınava girip kazananların iş başvurusu yaptığı kurumlar “27 yaşından gün almamış olma” şartını arayamayacak. Bundan böyle devlet memurluğu için

KPSS DE YAŞ SINIRI KALDIRILDI
18'i tamamlamak yeterli olacak.
Danıştay 12. Dairesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren ve kazanan adaylara, kurumların özel olarak yaş sınırı getiremeyeceğine karar verdi. KPSS'de başarılı olan H.Ç isimli bir yurttaşın açtığı davayı karara bağlayan Danıştay, “Kanun, tüzük, yönetmelik yerine sınav klavuzunda getirilen yaş koşulunu taşımadığından bahisle atama talebinin reddi yolundaki işlemde hukuka uyarlık yoktur” dedi.

İnşaat mühendisi H.Ç. girdiği KPSS sınavında DSİ Genel Müdürlüğü'ne girmeye hak kazandı. Yerleştirmede esas alınan KPSS ilanının koşullar bölümünde “27 yaşından gün almamış olma” şartı koşulmuştu. Sınav sonrası 27 yaşından gün alan H.Ç. göreve atanmadı ve açtığı dava Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Temyiz incelemesini yapan 12. Daire, emsal olacak bir karara imza attı. Daire, kanun, tüzük ve yönetmelik yerine sınav kılavuzunda getirilen yaş koşulunun hatalı olduğuna karar verdi ve davayı reddetti.

18 YAŞINI DOLDURMAK YETERLİ

Danıştay kararında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. maddesinde, genel olarak 18 yaşını tamamlayanların devlet memuru olabileceğine ve bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu'nun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurlarına atanabileceğine dikkat çekildi. Bu kararla 18 yaşını dolduran herkesin, KPSS sınavında başarılı olursa göreve atanması ve 657 sayılı yasada yer alan yaş sınırının esas alınması gündeme gelecek.

yeni şafak


18 Eylül 2007 Salı 00:31

http://www.siverekgenclik.com/haber/kpss-de-yas-siniri-kaldirildi-1199.html