Koçali Aymaz ile A'dan Z'ye Röportaj

Şanlıurfa Sembol Gazetesinin, Koçali Aymaz ile olan röportajı

Koçali Aymaz ile A'dan Z'ye RöportajÖncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Koçali Aymaz kimdir?
 -Koçali AYMAZ 1947 yılında Siverek’te doğdu. 17 yıl Maliye teşkilatının çeşitli birimlerinde görev yaptıktan sonra 1985 yılında istifa ederek Serbest Muhasebecili yapmaya başladı.
Aynı yıl Siverek’in gelişip kalkınması için bir grup arkadaşları ile Siverek’te ilk toplu konut kredisini alan 6 blok ve 72 dairelik “ŞİRİNKET” Yapı Kooperatifinin kuruluşunda ve yönetim kurulunda görev aldı. Kooperatifin başarılı çalışmaları sonucunda özel ve resmi kooperatiflerin yanında özel inşaatların sayısı artarak  Siverek’te yapılaşmada büyük gelişmeler oldu.
Siverek’in sanayileşmesi düşüncesiyle1987 yılında 6 arkadaşıyla beraber Şanlıurfa Valisi Alpaslan KARACAN ile birlikte Siverek’te “Siverek Teneke Sanayi A.Ş.” yi kurarak faaliyete geçirildi. İlk yıl karlı geçerken takip eden yıllarda zarar eden şirket başarısız olduğundan özelleştirildikten sona kapandı. Yapı kooperatifi gibi teşvik edici olmadı aksine caydırıcı oldu.
Siverek’te bir çok kooperatif ve dernek kuruluşlarına önderlik yapan Koçali Aymaz girişimleri sonucunda  30 Ekim 1990 tarihinde 21 arkadaşıyla birlikte “Siverek’i Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği” ni kurarak kurucu başkanlık görevine getirildi ve 20 yıldır bu görevi sürdürmektedir.
Siverek hakkında bilgi verir misiniz;
Siverek 4.314 km2’lin yüz ölçümüne, 7 bucağa, 147 köye, 369 mezraya, 21 mahalleye ve 2007 ADNT’ne  göre 201 bin nüfusa, 21 mahalleye, 22 temmuz 2009 Mahalli Genel seçimlerde 98 bin seçmene sahip tarihi bir ildir.
Bu nüfusu ile 38 ilden ve 29 ülkeden büyüktür. Ayrıca Şanlıurfa il merkezinin yüz ölçümünden de büyük olduğu gibi Aksaray, Mersin ve Van illerinin dışında ülkemizdeki bütün illerin  il merkezlerinin yüz ölçümünden de büyüktür.
Alt yapısı ile, şehirciliği ile, nüfusu ile, yüzölçümü ile, coğrafik konumu ile ilçe idaresi ile idare edilmesi kesinlikle mümkün değildir.
Bu kadar önemli bir potansiyele sahip bir kenti ilçe idaresi ile idare etmek akla ve mantığa sığdırmak ta mümkün değildir.
Bu şekliyle idare edilmesi yalnız Sivereklilere değiş ülkeye de yapılan büyük haksızlıktır
Siverek’i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği olarak faaliyetleriniz nelerdir?
-Dernek olarak başlıca amacımız arasında olan Siverek’in il olması için Türkiye’de verilmeyen örnek mücadele yaptık.
Birkaç örnek vermek gerekirse;
Heyetler yaparak, Parti Genel Başkanı, Bakan, Başbakan Yardımcısı, Başbakan ve Cumhurbaşkanları karşılandı, uğurlandı, toplantılar yapılarak 41 söz alındı.
Siverek’in girişine bir tarafında “SİVEREK İLİNE HOŞ GELDİNİZ” diğer tarafında da “SİVEREK İLİ İYİ YOLCULUKLAR DİLER”  ışıklı tabela asıldı.
Devleti yöneten  2 Cumhurbaşkanı, 4 Başbakan, 3 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 7 bakan tarafından verilen 41 vaade rağmen 2 ilçe iç güvenlik, 2 ilçe dış güvenlik, 1 ilçe deprem ve 9 ilde de ara seçimlerde il yapılınca Sivereklilerin sabrı tükendi ve söz veren 13 lidere toplu maddi ve manevi tazminat davası açarak teşhir edildikleri gibi günlerce ulusal ve yerel medyanın ana haber ve özel programlarına yer aldı. (Merak edenler derneğimizin www.siverekili.org web sitesinde ki videoları izleyebilir ve dernek faaliyetlerini inceleyebilir.)
Ayrıca kentimizin her yönüyle gelişip kalkınması, çağdaş kentler arasında yer alabilmesi  için eğitimden sağlığa, sanayiden ticarete, sağlıktan turizme, sosyal ve kültürel gelişime, tarihi yapıların korunması ve restorasyonu ve sosyal yapıdaki değişim ve dönüşüm konularında çeşitli faaliyetlerde bulundu.
Sn. Aymaz, Siverek İl olduğunda ilçeye nasıl bir prestij kazanacaktır?
Siverek il olduğunda Siverek’te meydana gelecek gelişmelerden birkaç örnek vermek gerekirse;
Siverek il olduğunda başta 84 yıl önce elimizden alınan bir hakkın geri alınması sonucunda vatandaşlarımızın bozuk olan morali düzelecek ve kendilerine olan öz güvenleri artacaktır.
Devlet protokolüne girilecek Siverek’in içinden geçip köy düşüncesiyle kente girmeye tenezzül etmeden geçen bakan, başbakan ve diğer devlet yetkilileri ve parti genel başkanları artık Siverek iline de gelmek zorunda kalacaklar.
Siverek ilinin il bütçesi olacağından ilin kırıntıları ile idare etmekten kurtulacak.
İldeki resmi işler için maddi, manevi kayıplara uğramadan Şanlıurfa’ya gitmekten kurtulacak işerini Siverek’te görecekler.
Hizmet binası olmayan 200 öğrencili bir Meslek Yüksek okulu Siverek’e çok görülürken Siverek’te Karacadağ Üniversitesi kurulması çalışmaları başlatılacak ve bir gün mutlaka kurulacak.
1998 yılında kurulmasına başlanan 2009 yılında bitirilen Organize Sanayi Bölgesi ilçe olduğu için kurulamadığından Siverek il olunca Siverek Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasının önündeki engel kalkmış olacak.
İl teşkilatı kurulacağından alınacak personeller arasında işsiz Siverekli gençler olabilecektir.
Çeşitli kurumların alacakları araç, gereç ve yapacakları yatırımlar sonucunda kentte işsizliğin azalmasının yanında ticarette canlanacak ve Siverekli daha fazla kazanacaktır.
En önemlisi de kentte güvenlik artacağından vatandaş büyük şehirlere gitmekten vazgeçecek Siverek iline yatırım yapmaya başlayacaktır.
Sanayi, ticaret, turizm gelişeceğinden vatandaş daha fazla kazanacak ve hazineye yük olmak yerine hazineye katkıda bulunacak konuma gelecektir.
Sn. Aymaz, Her dönem Siverek ilçemiz TBMM’ye vekil gönderiyor. Siverek’in il yapılması konusunda siyasilerimiz yeterince gayret gösteriyorlar mı?
Görüştüğümüz Milletvekillerinin tamamı Siverek’in il olmasını istediklerini söylemişlerdir. Dernek olarak yaptığımız faaliyetlerde Sayın Millet vekillerimizi görmediğimiz gibi TBMM oturumlarında bir gün Siverek’in il davasını dile getirdiklerini ne duyduk ve nede gördük.
Şanlıurfa merkezde olduğu gibi Siverek’ten de birçok zengin iş adamlarımız çıkıyor ve yatırım konusunda değişik illere yatırım yaptıklarını da biliyoruz. Tüm bunların sebebi sizce nedir? Aşiretçilik mi?
Kim doğup büyüdüğü yeri terk edip yabancı yerlere gitmek ister ki? Eğer iş adamlarımız büyük şehirlere gidiyorlarsa elbetteki bunun önemli nedenleri vardır. Başlıca nedeni eski çağlardan gelen sosyal yapının devlet tarafından korunması. Bu yapının sonucu olan kavgalar, kan davaları sonucunda halk arasında meydana güven bunalımı ve devlet otoritesinin zayıf olması.
Takdir edileceği üzere sermaye güvenli yerde gelişir ve büyük. Başka bir deyişle de sermaye güvenli yerde yeşerir değil mi?
Devlet sanayileşmenin alt yapısını hazırlayacakları yerde çeşitli engellerle Sivereklilerin önünü kesmektedir. Örneğin, 1998 yılında başlatılıp 2009 yılında bitirilen Siverek Organize Sanayi Bölgesinin tüzel kişiliğini Şanlıurfa ilindeki OSB’lerinin %75 doluluk oranına ulaşmadığı sürece ilçelerde OSB kurulamaz demektedir.
Böyle bir yapının muhafaza edildiği ve böyle bir zihniyete sahip devlet düşüncesiyle Siverek ve diğer ilçelerin iş adamalarının büyük şehirlerde yatırım yapmasından başka şans tanımıyor ki.
Sn. Aymaz, Zaman zaman bazı zenginlerimizden kentimize istihdama katkı sunmadıkları gibi Hemşehirlerimizi de tembel insanlardır diye eleştirdikleri de oluyor. Oysa hemşehrilerimizin tembel mi yoksa çalışkan mı konusundaki örnekleri çoktur.  Asgari ücretle sokağı süpüren temizlik işçilerinde gösterebiliriz.  Zenginlerimiz memleketlerine yatırım yaptı da hemşehrilerimiz mi çalışmadı?
Sermaye sahibi insanlarımızın neden Siverek’te istihdama yönelik yatırım yapmadıklarını dile getirmeye çalışmıştık.
Tembelliğe gelince, siz devlet olarak  istihdama yönelik yatırımların alt yapısını hazırlamayacaksınız, büyük şehirler 5,10,20 ve daha fazla üniversite, OSB ve turizmin altyapısını hazırlayacaksınız, bize gelince de altyapının oluşması için mücadele edenlere engel olacaksınız, sonra insanların tembel olduklarından dem vuracaksınız.
Olacak şey değil, kim tembel, işsizlik nedeniyle her yıl 30-40 bin kişi yurdun çeşitli bölgelerine tarım işçisi olarak gidenler mi tembel? Kahvehane, lokanta ve diğer hizmet sektörlerinde günde 10-15 TL ücretle çalışanlar mı tembel?
Bir çok ailede 1 kişi çalışır 10 kişi yer. Böyle bir kentte işsizlik had safhada olduğundan büyüklerinden aldıkları harçlıklarla kahve ve park köşelerinde kıymetli zamanlarını geçirmekten başka çare bulamayan binlerce gençlerimiz mi tembel?
Sorunuzda söylediğiniz gibi iş sahaları yapıldı da Siverekli çalışmıyor?
Kim tembel biliyor musunuz, devleti yöneten idarecilerle siyasetçiler tembel. Çünkü insanları movite edrip önlerini açarak teşvik etmek yerine engeller çıkardıkları için onlar tembel.
Sn. Aymaz, Siverek İlçemiz tarım ve hayvancılık yönünden müthiş bir coğrafi yapıya sahip bu anlamda AKP hükümeti Siverek’e gereken desteği veriyor mu?  
Siverek’in en önemli gelir kaynaklarının başında tarım ve hayvancılık gelmektedir.
Hükümetlerin bu iki sektöre de gerekli ilgiyi verdikleriniz söylemek çok zor.
Tarım konusunda, Siverekli çiftçiler arazilerini sulamak için sondajlar vurup, dinamolar taktıktan sonra elektrik aboneliği kaydı yaparak kullandığı elektriğe büyük oranda fatura ödemek zorunda bırakılırken, GAP projesi kapsamında Atatürk baraj gölünün altında onlarca köyü kalan Siverek, sulamada planın son aşamasında pompaj yöntemiyle arazileri sulanacağı ön görülmüştür.
Diğer taraftan yerin altında yıllarca tüneller kazılarak öncelik Harran ovasına, sonra da Suruç ve aşağı Mardin ovalarının sulamasına verildi. Siverek’in küçük bir bölümündeki arazilerin sulanması için proje hazırlık çalışmaları yapılmakta ancak Karakeçi, Şekerli ve Karacadağ bucaklarının geniş ve verimli arazileri proje dışında bırakıldı.
Hayvancılığa gelince devletin ihmalleri sonucunda Siverek’te hayvan sayısı  1980-1990 yıllarının çok altın inmiş olup modern metotlarla üretim yapılacağı yere geleneksel yöntemlerle yapılmaya devam edilmektedir.
Sn. Aymaz, Karacadağ Kayak Merkezi bir Uludağ veya Palandökendeki Kış Turizmi gibi yeterince ilgi görüyor mu? Görmüyorsa… Beklentileriniz nelerdir?
Ne yazık ki ilgi yok denecek kadar azdır. Karacadağ Kayak tesislerinde doğru dürüst bir tesis yok. Günü birlik gelmenin dışında gelen olamaz. Çünkü geceyi geçirecek tesis olmadığı gibi yeterince araç, gereçte yok. İlgilenen ise hiç yok. Bu kadar yokluklar içerisinde bulunan bir tesise ilgi beklemek hayal değil de nedir? Karacadağ kış turizminin yanında yayla  turizmi için en uygun mekandır.
Yine kentimizde Atatürk baraj gölü  ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklerin turizme açılması halinde, su sporları,  doğa yürüyüşü, tarihi zenginlikler, mağara, balon turizmi şeklinde çeşitlendirildiğinde işte bacasız fabrika, İşte istihdam. İşte kazanç. Atatürk baraj gölün dört tarafı turizme açıldığında binlerce, on binlerce kişiye istihdam sağlanabilir.
Son olarak Şanlıurfa ve Siverekli hemşehrilerinize mesajınızı alabilir miyiz?
Gerek Siverekli ve gerekse Şanlıurfalı hemşehrilerimize Siverek’in il olması konusuna gerekli desteği vermeleri halinde hem Sivereklilerin ve hem de Şanlıurfalı hemşerilerimizin kazanmaması için hiçbir sebep yoktur. Koçali Aymaz/Siverek
Koçali Aymaz/Siverek


23 Haziran 2010 Çarşamba 08:54

http://www.siverekgenclik.com/haber/kocali-aymaz-ile-adan-zye-roportaj-4390.html