Siverek Köylerinin Eski İsimleri

 Siverek Köylerinin Eski İsimleri

Yeni Adı Eski Adı
A
Ada    Ade
Ağacık  Nigît
Ağılcık   Golîyakalo
Ağztadı   Helawik
Akarlı     Hestîyaxirûca
Akçabağ   Sarûcaqerêc
Akçakent  Axcakent
Akıllı     Tirspîyahêlkançûkê
Akören   Axwêran
Aktepe    Tela
Akyaka    Qeynter
Akyazı         Mistomillî
Akyurt          Alûrt
Alaca    Helebî
Alacık  Kelauzêreka
Alagün       Mixabî
Alan     Alan
Alanyurt    Kuleka
Almaç         Xirabe
Altaylı        Dîndar
Alınca (Aşağı)   Zibinîyabaleka
Alınca (Yukarı)      Zibinîyarêza
Alıncık    Kefernaz
Alican       Hecbekir
Aliyunus         Tok
Altınahır Altûnaxur
Altınlı    Dihêbî
Altınpınar   Taximpîngal
Altıntepe      Qûçsor
Anacak   Tirbahespêpaşê
Ardükan Ardûkan
Aralık       Xirbêmara
Armağanlı    Bexşîş
Arpaç  Tilxenî
Asîçayır    Asîçayır
Aslantepe  Aslantepe
Aşlıca     Buxdikan
Aşma    Aşme
Atmaca   Mitik
Atlıca    Donxiz
Avcı  Qertgurî
Avunduk    Qûçayib
Avurtepe  Awirtepe
Aynalı  Tirspî
Ayrancı   Humêdî
Azıklı   Nisêbîn
B
Babveran Bab
Bağcı    Mêt
Bağlık   Bahser
Bahçe  Baxçe
Bahçeçik Baxçecix
Bakaç    Seyrange
Bakanak   Arastûl
Bakırca   Hecîreşk
Baki        Takoran
Bakmaç  Xijdarî
Balgözü   Çam
Bardakçı  Qantir
Başaşağı     Dernexûn
Başbük      Başbûk
Başdeğirmen Xaştaşî
Başekin Xirabreş
Batıköy   Xerbî
Bayar   Kurka
Bayırözü   Areş
Begenir   Beyandûr
Bekirağa  Bekiraxa
Belveren  Bêlwêrîn
Benek   Înik
Benektepe   Goli
Benlitaş   Xûzik
Bereketoğlu  Bereketoxli
Beşyamaç  Kevjal
Beyali   Begelî
Beybaba  Xelokend
Beyçerî   Begçerî
Beydeş   Feq
Bilgin      Melewkî
Birgeni   Bîrgenî
Boyuncuk     Sendebêlan
Bozköy    Boz
Bozkuyu      Boziq
Bozlak     Qişlan
Böğürtlen    Boglan
Bûlaklı    Keloşkapan
Bulaklı (Küçük)  Keloşkatûj
Bulanık          Şîlan
Burcu      Çatok
Burçalık Daralix
Bükeç  Sûsik
Bürüncek  Meqtele
Büyükgöl   Golagird
Büyükkazanlı Qazanî
Büyükoba    Anazo
Büyüktepe   Til

                           C
Canpolat                     Zokahusênêhemê
Cinhisar                      Cînhesar
Cumakalesi                 Cimoqelesî

                        Ç
Çağa                           Golîyakurdika
Çağdaş                       Kordiz
Çağdaş                       Golîyaindarîya
Çakır                           Tehtok
Çamurlu                      Çamirlî
Çanakçı                      Çanaxçî
Çamaklı                      Çabaxçûr
Çarci                           Carcî/Mamo
Çat                              Hestîyaçemka
Çatak                          Çatax
Çatlı (Büyük)             Hecîd’al
Çatlı (Küçük)             Kuçûk
Çavuşlu                      Kerteş
Çaygeçit                     Qûlo
Çaylarbaşı                   Hêrhêrî
Çelebi                         Kelok
Çelemli                       Çelemi
Çeltik                          Çeltûg
Çerçili                         Çerçûlî
Çerkez köy                  Çerk
Çevirme                      Çewirme
Çıkrık                         Çixrix
Çiftçibaşı                    Xorik
Çiftçiler                      Buxdikan
Çiftlik (Aşlıca)           Çîftlix (Buxdikan)
Çiftlik (B.Oba)           Tırspî
Çiftlik (Ç.Başı)          Mozik
Çipini                          Çipinî
Çolaklı                        Qilop
Çomaklı                      Çabaxçûr
Çökelek                      Çandirkêş
Çubuklu                      Şirt
Çukurca                      Newalmaz
Çukuryanı                   Golkûrik

                        D
Daban                         Daban
Dağbaşı                      Qerexan
Dalkaya                      Ermelî
Damlapınar                 Kanîkûrk
Damlıca                      Damirce
Dardağan                    Dardaxan
Darıcalı                       Ereboxlî
Dedeli                         Torçik
Defere                        Defere
Değirmenoluk             Xirbêbelek
Deliktaş                      Deliktaş
Demirci                       Demircî
Dereköy                      Nefrû
Destek                        Nasirwêran
Deveboynu                 Deveboynî
Dibekdüzü                  Bejik
Dikbıyık                     Dûpişk
Dikenli                        Sorsik
Dilekli                         Demenî
Dinek                          Çavî
Direkli                        Qirbinî
Divan                          Dîwan
Doğukent                   Xirbêreş
Dölek                          Mîyadûn
Dönemeç                    Erebtûl
Dörtparmak                Çarparsî
Dulda                         Şeko
Duruca                       Sergerîn
Duydum                     Herbilos
Duraklı                       Qermanek
Dügerin                      Dûgerîn
Düzyayla                    Paşûrt

                        E
Ediz                            Kilîsek
Eğrice                         Bîrik
Eğriçay                       Şêxulîyajêrîn
Ekecik                        Dêsman
Ekelge                        Zorava
Ekili                            Emenî
Ekinci                         Elwelî
Ekinlik                         Mezir
Ekintepe                     Xirbêgarisa
Elmacık                      Gundêkevn
Emek                          Kordigî
Endarlı                        Keloşkaindarîya
Engîn (Aşağı)             Kelexanocêrin
Engin  (Yukarı)          Kelexanocorin
Erbey                          Kosan
Erdek                         Kazo
Ergen                          Xerzno
Ericek                         Qelîştek
Erkonağı                     Taboxe
Ertem                          Kufrî
Esenli                          Xişik
Eskigeçit                     Bermanî
Eskihan (Dağbaşı)      Xirabaxan
Eskihan(Yukarı)         Qerexanocorîn
Eskihan                       Xanxırabaqerejdaxê
Eskikent                     Xirabawiskan
Eşme                           Axşûn
Evyanı                        Cîqan

F
Fırın                            Firne
G
Garoz                          Bazin
Gazi                            Gazek
Gaziköy                      Xazî
Gecer (Aşağı)             Qeynterajêrin
Gecer  (Yukarı)          Qeynterajorin
Gedik                         Gedûk
Gelincik                      Tûlik
Gerçek                       Tilbexdad
Gerencik                     Tûlik
Geyikli                        Beq
Gökçetaş                    Bîraelo
Göktepe                      Goktepe
Gölgen                        Qabık
Gönüllü                      Alanqozakurda
Gözaydın                    Hecîciq
Gözcek                       Salûce
Gözelek                      Gozlek
Gözeli                         Rewşalî
Gözgen                       Qabik
Güher                         Guher
Güldoruğu                  Geboz
Gülice                         Gulîce
Gülpınar                     Golpar
Günalır                       Simaqî
Güngürmez                 Girgomez
Gürakar                      Xirbêhestîya
Gürbüz                       Xirabreş
Güvenli                       Gevendirîs
Göğercin                     Gogerçînanasa
Güvercin                     Gogerçînageyiga
Güverti                       Tabut
Güzelbahçe                 Xecîcik
Güzelpınar                  Alîdirnaj
Güzelpınar                  Hoço
Güzeltaş                     Hustûnakevrî
Güzeltepe                   Hesewênî
Güzek                         Ecelûk

                        H
Habeşler                     Mitikêhebeş
Hacıabdal                   Qebcardere
Halefli                        Xirbêxelefa
Hallaç                         Hellac
Halim                          Helîm
Hamamören                Hemamwêran
Hasanören                  Hesenwêran
Hasırlı                         Qamîşek
Hatundere                  Çemêjinikê
Hurmapınar                Delav

                        I Î
Işıldar                         Tûk
İğdecik                       Zokahemedşêx
İkizce (Aşağı)             Xirabzêrkajêrin
İkizce (Yukarı)           Xirabzêrikajorin
İleri                             Şêxulîyajorin
İlyasören                     Gundêgawira
İnançlı                        Warêzilfo
İnanlı                          Şikeftgewr
İnişli (Aşağı)               Qerehîsarajêrin
İnişli (Yukarı)             Qerehîsarajorin
İnoğlu                         Înoxlî
İstekli                         Hecîûşax

                        K
Kadıoğlu                    Qadî
Kalemli                       Qelemlî
Kalfalar                      Madûn
Kalinağaç                   Daroxin
Kalkankaya                Qilxan
Kamışlı                       Qamişlî
Kandil                        Qendîl
Kapıkaya                    Bab
Karabahçe (Aşağı)      Qerebaxçeyajêrin
Karabahçe (Yukarı)    Qerebaxçeyajorin
Karabıyık                    Qerbêx
Karaburç                     Qerebircik
Karacadağ                  Qanax
Karacaören (Aşağı)    Qercewêranabrahîmêxişmên
Karaçalı                      Qereçalî
Karadibek                   Qeredîbek
Karafirik                     Qerefirk
Karahisar                    Sêqûnç
Karakaş                      Koşkar
Karakeçi                     Mizar
Karakoyun                  Qereqoyin
Karakütük                  Mûsalik
Karameydan               Keloşkaindarîya
Karaveren                   Qerewêran
Karasu                        Kanîreş
Karataş                       Berba
Karataşlı                     Kurdo
Kargalı                        Qerqelî
Karıncalı                     Huske
Karkaşı                       Qergaşî
Karlık                         Qalıx
Karpuzcu                    Misêb
Kartal                         Zinarêqertel
Kasapınarı                  Qezno
Katırkuyu                   Qatirqoy
Kavaklıdere                Qorî
Kavalık                       Qewalix
Kavşakdere                Încaz
Kayaklı                       Vangûk
Kayalar                       Zinarok (Girêsor)
Kayalar (Yukarı)        Zinarok (Gogerçînanasa)
Kayalı                         Hedro
Kaynakbaşı               Zengetîl
Kayrak                        Kêlî
Kayseri                       Qeyserî
Kazançlı                     Asîce
Kazgöl                         Qazgol
Keçiburcu                   Gêçîbirc
Keçikuyu                    Bîrbızın
Keçikıran                    Gêçîqiran
Keçipınarı                   Kaniyabizinê
Keklik                         Keklîg
Kepirkuyu                  Qepirqûy
Keserköprü                 Keserkoprî
Keskin                        Qilîçek
Kesmekaya                 Badirq
Keş                             Kêş
Kılıç                            Zokaemer
Kılıç                            Henekîya
Kıran                          Tûlik
Kırca                           Tilakîn
Kırcalı                         Beyan
Kırğıbayır                   Tûlik
Kırkpınar                    Qirpîyar
Kısıksu                       Anasî
Kışlık                          Qişla
Kıvançlı                      Golîyaubêdela
Kıyıcık                        Qerewêrî
Kilimli                        Tepik
Koçküprü                   Qeynteraşedo
Koçyiğit                     Mîrxas
Konak                         Qonaxek
Konutçu                     Alaqî
Konurtepe                  Girêsor
Korucak                      Xorgaz
Koşar                          Lolıka
Köksör                        Koksor
Köpekli                       Kopeklî
Kucak                         Qûcax
Kul                             Qulgir
Kulaksız                     Gomikan
Kurbağlı                     Qurbaxlî
Kurteni                       Qurtênî
Kurtlugöl                    Golzûrî
Kuruçay                      Qeracêqetyayî
Kurutlu                       Şekerlî
Kuşlugöl                     Kewkulik
Kuytuca                      Timêtî
Kuyubaşı                    Girêayik
Kuyucak                     Donxiz
Kuzık                          Xûzik
Küçük                         Kuçûk
Küçükgöl                    Golawerdî
Küçükoğın                  Oxinaçûk
Küçüktepe (Konurte) Tûlik
Küçüktepe                  Qenqatır
Kümekavak                Alxas
Kümeteş                     Zok (Buxdikan)
Küptepe                      Tiftîl

                        M
Mamo                         Mamo
Mehmetbey                Hemetbeg
Mehmetören               Hemedwêran
Menzilcik (Aşağı)       Mezincixajêrin
Menzilcik (Yukarı)     Mezincixajorin
Mercan                       Mercan
Mezra                         Mezir
Mezra                         Mizray

                        N
Narince                       Narince
Narlıkaya                    Qetîne
Nohut                         Noxit
Nohut                         Niqut

                        O
Ogün                          Xanxirabakora
Olğun                         Kopekwêran
Olgunlar                     Têzxirab (
Oluklu                        Çurik
Oluklu (Aşağı)            Xirbêcunîyajêrin
Oluklu (Yukarı)          Xirbêcunîyajorin
Onar                           Kolik
Ortaçlı                        Hemo
Ortagöl                       Serêkozan
Ortaköy                      Gij
Ortanca                      Girbelik
Ortataşlı                      Hemo
Otlek                          Otlek
Otlu                            Otilî
Oyman                       Payamlî
Oymur                        Zok
Oyuktaş                      Zîyaretmixar

                        Ö
Öğün                          Xanxırabe
Öküzöldü                   Gamir
Önder                         Taşlî
Ördekli                       Qurdek
Örentaş                       Xirbêsing
Örgülü                        Kevirêserkevir
Örüklü                        Xirabe
Özdemir                     Mitik
Özenli                         Aşît
Özenpınar                   Hêmo

                        P
Pamuklu                     Pembolix
Peynirci                      Modan
Pınarbaşı                     Kanîkûrk

                        S
Saban                          Şabanî
Sabancı                       Ûzinciq
Sadetin                       Sadîn
Sadıklı                        Sadiqlî
Sağırlı                         Kûzik
Salıncak                      Darahêlkançûkê
Salor                           Salor
Sapak                          Kuvan
Sapan                          Sapan
Saraçlar                       Goliyaîlyasa
Sarıbalta                     Markîg
Sarıdam                      Sorî
Sarıgöl                        Sarıgol
Sarıkaya                      Sehrik
Sarıkuş                        Qıtık
Sarıören                      Xirbêzerê
Savucak                      Sawûcax
Savucak (Küçük)        Küçûk
Sedef                          Sedef
Sepetören                   Sepetwêran
Serinsu                        Silûlî
Seyrantepe                  Kopeklî
Sislice                         Buxçik
Sofice                         Sofîce
Soydan                       Darbî
Sögütlü                       Sogitlî
Sögütlü                       Vilayrek
Sökün                         Sokin       
Söyledik                     Toro
Söylemez                    Solmez
Subastı                        Qenyteraşêxemer
Subaşı                         Sereb
Sumaklı                      Simaqî
Sundurlu                     Suryan
Sungur                          Dubîrik
Susuz                          Bejik
Sürü                            Xostûr

                        Ş
Şeftali                         Çifteli
Şeyhcafer                   Daraşêxcaferê
Şekerli                        Qercewêranamilaayib

                        T

Tahtalı                        Tehtok
Tanrıverdi                   Celawdêr
Taşağıl                        Bilêriz
Taşhan                        Daşa
Taşıkara                      Bîtik
Taşçılar                       Mîna
Taşlı                            Taşlîyaelîyêmiho
Taşlıtela                      Qaruş
Tatik                           Erebqazanî
Tepecik                       Dizik
Tilkişehir                     Tîlkûşar
Topaç                          Axirce
Turna                          Qerûk
Tutumlu                      Erebûk

            U - Ü
Uğurlu                        Oxirlî
Uzunca                       Semetûl
Uzunpınar (Yücelen)  Ûzinpar
Uzunpınar (B Ttepe)  Înîyoderg
Uzunziyaret                Ûzimzîyaret
Üçkardeş                    Tûlêpan
Üçkuyu                       Ûçiq
Üçpınar                       Bîraalo
Ülkülü                        Narînce
Üründal                      Kanîreşk
Üstüntaş                     Têzxirab
Üzümcük                    Şeraptûl

                        V
Verimli                       Buxdik

                        Y
Yağızlar                      Ziftîl
Yakıtlı (Büyük)            Hop
Yakıtlı (Küçük)            Qadèk
Yalankoz (Aşağı)       Alanqozê Bûcax
Yalankoz                    Alanqozamehmedêereba
Yalankoz                    Alanqozafeq
Yalınpınar                   Kanîyamara
Yamaç                        Guheraebd
Yamaç                        Nano
Yapraklı                      Tuwêrek
Yasince                       Yasince
Yayğılı                        Teyşt
Yayla (Sabancı)          Yayla
Yayla (Konurtepe)     Guheradarê
Yeditaş                       Keloşk
Yeleken                      Badirq
Yenice                        Îngîce
Yeniceli                      Qeynterkaqerejdaxê
Yenihamur                  Azîmilk
Yeniköy (Peynirci)     Noşik
Yeniköy (Gözelek)     Xişêş
Yeniköy (Karahan)     Dalpêk
Yenisu                        Bejik
Yeşilçat                      Xaçgoz
Yeşilköy                     Kort
Yeşiltepe                   Yeşiltepe
Yığınot                       Îlanlî
Yılanpınar                  Kaniyamara
Yıldızlar                     Qermita
Yoğunca                    Oxince
Yoğurtçu                    Xirbêaxê
Yoğurtçuk                  Çortanek
Yumurtepe                Oxin
Yunusemre                Mitêayibê
Yuvar                         Hêkicî
Yücelen                      Minût

                        Z
Zincirliçay                  Kafirîlyas/Quba Kalo
Zümrütlü                    Zokahemedêşêx

Hazırlayan: Avukat Mehmet Güzeler