Siverek Haber

Siverek Haber

Mustafa Karadağlı

BOYA KİLLORA


Mustafa Karadağlı
4 Aralık 2013 Çarşamba 18:35

waxtêndi namedê Siltan û Eyşxan’a di way bennê. Waya dawlemend nameyci Eyşxan, ê a feqîrê jî Siltan. Way Siltan, kêberêndi xizanîrê bîya veyvi. Mêrdey ci bê kar û war. Keyye, binê banî di leteyê nanîrê hesret... Qeç û qûl keyedi veyşan û teyşan… Yena Siltan vîrî, waya ciya Eyşxan . Vana ez şira keydê warda xo, qe beno letêy nan, loqmey toraq, tasê do, pîzzey nê qeçka verkera...

Qeçka şanena xwû dim, şina keydê Eyşxan. Qelîşta kêberîra weynenna. Way Eyşxan’a tewq sero killorî tezzey pewjenna. Veyndana: -Wayê Wayê! Eza ez. Waya to Siltan. Way Eyşxan, senî veng şino ci goş, adirî kenna hevna û cilli erzenna leganda killora ser. Adirî hevna kenna, tevqer jî vinî kenna, şina kêberi akenna. Riyindo bi tirşa, meymana gİna zerre.

Way Siltan xeylê vaxt, qeçkana xwûrê hewşo veng di roşenna. Pavenna ki Way Eyşxan vajo, bêrê burê killorî… û boya killoran weş weş yenna zincîyerda qeçkan. Dayê dayê ka killorî? Waya bê ujdîanê, ne nan dana qeçka nejî lokmey killorî. Waxt ravêrenno qeçekkî kenê gest bimrê. Qahrû Quttik kewt pizze, werzenna û şiro…

Zerrîyênda bi veşatê werzenna û şina. Qeçekî bê boyerda killoran teba nêwennê teba… Çimma kennê pîs û peyê mêlî wirênennê… -Way Siltan kêberî vero way eyşxan’rê vana : Wayê, meweynî ma qusûr, Ella bido rehatey, henday qedr û qiymet, Ella û girdeya xwû, ma rê boya killarajî bessa…

Dewr ravêreno. Siltan sero rojê tengey qedêna. Hal û waxtê ci beno hevl û weş… ê verêna vato: “Devran serseyênda daro, finê naşto finê aşto.” Way Eyşxan sero jî, dinya benno teng. Devranê verî şino, ê xizaney çoşme gîno… Mêrdeyci ci binê banî di verdano û şino. Veyşan û teyşan qeç- qûlîya, binê banîdi manenê; hesretê lokmey nanî bennê. Waya ciya Siltan, yenna Eyşxan i vîrî. Vana ez nê qeçka bigîra û şira; beno loqmey nan, tîkkey goşta pizzey nîna mirdkera… Qeçka şanena xwû dim û Şina kêberî ver. -Wayê wayê ! Eza ez! Waya to Eyşxan. Qeçekî vengî aşnawennê, remennê marda xwû het. Dayê dayê! Xala ma amêya… Way Siltan, bi rûyêndê wate, yena way Eyşxan het. Lewi nana ci çimma… -Ti xeyr amêya wayê. Ma kêf weş bîmmi ameyîştê tora. Hewş tê xeylê wext xwurê weş weş roşennê. Qeçekkî xwûri pîya, mird û kêfa kaykennê… Way Siltan, meymanarê dik û kergî birnenna, masto teze nirenna. Rûwenê keyîdi rizzê qerejdaxî pevjenna. Legana killora ana qeçka ver, xwurê mirdî wennê. Pîzzey bennê mirdî; kêf beno kêfê koroy... Waxti şiyayîşî, dismala meymana kenna piri kîllorî. Meşka doy, dana dest û way xwû kena raşt… Waya Eyşxan dimra Siltan, na hevalêra xwû (mani) vana: Baxçedi gulî wayê, Wanenê bilbilî wayê, Cil bind mend boya killora, Ravirdî ê rojî wayê, Yenê nê rojî wayê, (Arikerdox , Maallim Mustafa KARADAĞLI)


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Haberler

Yukarı Çık