Siverek Haber

Siverek Haber

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDEN HAKSIZ UYGULAMA


3 Ocak 2010 Pazar 00:00
Sivereklilerin talebi üzerine Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından eski  ve küçük bir ilkokulda Siverek Meslek Yüksek Okulu 1993-1994 eğitim öğretim döneminde  açılarak faaliyete başladı.
 
Mart 1993 yılında Şanlıurfa yolu üzerinde 105 dönümlük hazine arazisi Siverek Meslek Yüksek Okulu hizmet binası yapılması kaydıyla Harran Üniversitesine tahsis edildi.
 
Siverek Meslek Yüksek Okulu 10 yılı aşkın azmandır Siverek Endüstri Meslek Lisesinin yemekhane bölümünde hizmet vermekte olup binanın yetersiz olması nedeniyle de bir türlü gelişememektedir.
 
Defalarca gerek heyetler şeklinde ve gerekse yazılarla SMYO hizmet binasının yapılması talebimize Üniversite Rektörlüğü tarafından Osman Bey kampusu bitirilmeden Siverek’te hizmet binası yapmayız denmiştir.
 
Bu görüş tamamen haksız ve adaletsiz bir karardır.
Çünkü;
1-     Üniversite kurulduğu (1992) günden günümüze kadar Üniversitenin bütün kaynakları Osman Bey kampusuna yatırılmaktadır.
2-     Bu kadar yatırım yapıldığı halde Osman Bey kampusu halen bitirilmemiştir.
3-     Bir o kadar zaman geçse de Üniversite içeriden sürekli büyüyeceğinde yıllarca bu yatırımlar devam edecektir.
4-     İl merkezinde bunan fakülte ve yüksek okullar Harran Üniversitesine bağlı da İlçelerde kurulan Meslek Yüksek Okulları  sanki Harran Üniversitesine değil de başka bir üniversiteye bağlıdır da yatırım yapmayız denmektedir.
 
2008 yılında SMYO müdürlüğü  tarafından 5 milyon TL’lik hizmet binası projesi getirilmiş, bu binayı Siverekliler yapsın biz de Veteriner Fakültesini Siverek’te açalım denmiştir.
Bu talebinize Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat BUCAK Sayın SMYO müdürüne “çevre düzenlemesi, temel kazısı ve hafriyat taşımasında katkıda buluruz” vaadine rağmen Üniversite idaresi hizmet binası projesini Siverek’te uygulamadı.
 
Şimdi Harran Üniversitesi Rektörlüğüne sormak istiyoruz; İl merkezinde bulunan Osman Bey kampusu için Şanlıurfa’daki iş adamlarından veya diğer vatandaşlarından ne gibi katkı sağladınız da Sivereklilerden bu kadar büyük bir yatırımı istiyorsunuz?
 
Sahi Harran Üniversitesinin Sayın  Rektörleri Osman Bey kampus inşaatları için Şanlıurfa halkından bir tuğla da olsa bir katkı aldı mı? Merak ediyoruz.
 
Allah aşkına il merkezinde fakülteler, MYO’ları ve bir çok akademik kurumlar ve 10 bini aşkın öğrenci bulundurulurken Siverek’e kadük bir MYO verildiği ve bu kadar yatırım merkez kampusa yaptırıldığı için Harran Üniversitesi sadece Merkez  Üniversitesi midir?
 
GAP projesinin uygulanması ile Şanlıurfa GAP’ın merkezi, metropol il diyerek, yerli ve yabancı yatırımcılarla devlet adamlarını Şanlıurfa iline getirip, çeşitli konferanslar, paneller, sempozyumlar yapılıp medyada cayır cayır propaganda yapılarak cazibe merkezi yapılırken Siverek’ten binlerce kent kültürü almış, aydın sermaye sahibi iş adamalarımızın Siverek’teki yatırımlarını tasfiye ederek Şanlıurfa’ya yatırım yapmalarına neden olunmuştur.
Bu nedenle de Siverek’te işadamı bırakıldı da 5 milyon liralık bir projeyi Sivereklilerin gerçekleştirilmesi isteniyor?
 
 
Şanlıurfa 2. organize  sanayi bölgesini kurarken  Siverek Organize Sanayi Bölgesi 11 senedir sürüncemede bırakılmış ve ildeki organize sanayi bölgelerinin %75’i dolmadan Siverek’te organize sanayi bölgesi kurulamaz denmektedir.
 
Tekrar sormak istiyorum, Osman Bey kampusundaki hangi hizmet binası projesi Şanlıurfalı hemşerilerimiz tarafından yapılmışta işadamlarının  muhafaza edilmesine  çeşitli nedenlerle engel olunan  Sivereklilerden 5 milyon liralık projeyi siz yapın deniyor?
Bu talep haksızlıktır, adaletsizliktir.
Üniversite yönetimi kaynakları adil kullanması gerekirken bunu yapmamıştır.
 
Hükümet her ile üniversite kurarken 38 ilden nüfus olarak  büyük olan ve tarihte ülkemizin 62. ili olan Siverek’e 3 programdan oluşan 200-250 öğrenci kapasiteli Meslek Yüksek Okulu reva görülmektedir.
Bu lütuf ta hizmet binasını verirseniz okul Siverek’te kalır, vermezseniz merkeze alırız tehdidi ile her zaman karşı karşıya kalmaktadır.
Hizmet binasını da biz değil siz yapacaksınız denmektedir.
Böyle bir kararda mantık var mı?
Bu uygulamada adalet var mı?
Bu uygulamada eşitlik var mı?
Bize göre yoktur.
Bize göre bu düşünce ve uygulama yukarıda saydığımız niteliklerin tamamından yoksundur…
 
HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İDARECİ VE SİYASETÇİLER
 SİVEREK’E  SAHİP ÇIKMIYOR
 
2009 yılında Siverek Endüstri Meslek Lisesindeki öğrenci mevcudunun artması nedeniyle SMYO’nun binayı boşaltmasını isteyince Üniversite Rektörlüğü yer vermezseniz merkeze alırız demişti.
Bunun üzerine yaptığımız girişimler sonucunda SMYO yerinde kalması için valilik karar vermişti.
Ancak valilik makamına sunduğumuz hiçbir önerimiz kabul görmedi.
Eski Ticaret Lisesinin hizmet binasının SMYO na tahsis edilmesini istemiştik.
Gerekçemiz; PİYO olarak kullanılan bina 475 kapasiteli olup 190 yatılı öğrenci kalmaktaydı. Oysa  Siverek YİBO’ya bu öğrenciler yerleştirilse de YİBO dolmayacaktı.
Adı geçen bina SMYO na verilmiş olsaydı nerden baksak birkaç bölüm ilavesi ile SMYO kapasitesi 500- 600 öğrenciye çıkacaktı.
Böyle bir faydayı 190 öğrencinin boşu boşuna kalması için koca 1 yıl feda edildi.
 
Bu yıl aynı bina 2 sınıflık Öğretmen Lisesine tahsis edileceği yerde  SMYO’na tahsis edilmiş olsaydı Siverek’e çok daha fazla katkısı olmayacak mıydı?
 
Bir görüşte hiçbir kurum kendi binasını kimseye vermez mantığıdır. Oysa kamu binası kimsenin babasının malı değildir.
 
 Bu görüş bize göre yanlıştır.
 Çünkü bu binalar vatandaşların vergisi ile Siverek’in eğitim sorununa çözüm bularak kentin gelişmesi, kalkınması ve çağdaş kentler arasında yer alması  için devlet bütçesinden yapılmıştır.
Durum böyle oluca da Siverek’in önemli ölçüde fayda göreceği eski Ticaret Lisesi hizmet binası SMYO’na tahsis edileceği yerde 2008 yılı boşuna kaybedilmiş ve 2009 yılında da 2 sınıflık (70-80 öğrenci) Öğretmen Lisesine tahsis edilerek kentin menfaati göz önüne alınmamıştır.
 
Çünkü TELEKOM Lisesinde yeterli yer olduğundan Öğretmen Lisesi 
Hizmet binası yapılıncaya kadar TELEKOM lisesi hizmet binasında kalsaydı da Eski Ticaret Lisesi hizmet binası SMYO’na verilseydi fena mı olurdur?  700-800 akademi öğrencisinin Siverek’e getireceği fayda ne olacaktı?
 
Şimdi diyeceksiniz, bu sitemleri yaptınız da ne kazandınız?
 
Hiçbir şey kazanamayacağımızı biliyoruz.
 
İdareciler halkın görüş ve düşüncelerine önem vermiyor.
 
Siverekli  olarak üvey evlat muamelesi gördüğümüzün farkındayız.
 
Birkaç örnek vermek gerekirse işte örnekler;
- Her ile üniversite kurulmuşken Siverek’e 200-250 öğrenci kapasiteli 1 MYO reva görülmüştür.
- Mardin,Suruç ve Harran ovaları sulama projeleri uygulanırken Siverek topraklarının küçük bölümüne pompaj sulama projesi uygulanacak.
- Bir çok ile Oto yollar, hızlı trenler yapılırken,
- Türkiye’de 250’yi aşkın OSB kurulmuşken ve  bazı illere 2,3 ve daha fazlası yapılırken
- Siverek’e OSB kurulamaz.Siverek’e tren ve otoyol hiç gelmez.
- Hükümet, hazine arazileri yatırımcılara verilecek açıklamasına rağmen küçük sanayi sitesi için hazine arazisi tahsis edilmiyor.
-Bir çok yerlerde tarihi ve ören yerleri için yer kat kat kazılırken Siverek’te küçücük tarihi hamam  koruma kararına rağmen bir türlü restore edilmiyor ve şans eseri bulunan tarihi mozaik kumla kapatılıyor.
-Denizin altında kilometrelerce tüp geçit, ve çevre yollar  yapılırken Siverek- Adıyaman Fırat bağlantısını yapacak köprü yapılmıyor.
-Bir çok şehirlere bir şehir büyüklüğünde stadyumlar, kültür merkezleri, kongre sarayları gibi dev tesisler yapılırken Siverek’e bir kütüphane bile yapılmıyor. Kütüphane olarak tarihi valilik binası kullanılıyor.
-Bir çok şehir ve bölgeye sanayi ve turizmin altyapısı yapılırken Karacadağ ve Atatürk baraj gölü gibi doğal güzelliklere rağmen Siverek’e bu konuda hiçbir yatırım yapılmıyor.
-14 ilçe il yapılırken, elimizden alınan il hakkının iadesi için 2 cumhur başkanı, 4 başbakan, 3 başbakan yardımcısı ve 6 bakanın verdiği 41 vaade rağmen 2 iç, 2 dış güvenlik, 1 deprem ve 9 seçim rüşveti olarak il yapıldığı halde Siverek’e verilen sözler yerine getirilmiyor.
-Küçücük kasabalarda bile ÖSS sınavları yapılırken Siverek cezalandırılıyor. ÖSS sınavlarının yeniden yapılması için kentimizdeki  STK platformu, merkez mahalle muhtarları, Siverek’teki siyasi partilerin başkanlarının talepleri, kent konseyi kararı ve belediye meclis kararı bile önemsenmiyor.
 
Başka bir deyişle Siverek halkının basit talebi bile karşılanmıyor ve halk yok sayılıyor.
Siverekli Harran Üniversitesi yönetimine ve bütün idarecilere kızgın ve kırgındır.
Saygılarımla. 25 Aralık 2009
 
N      O     T                     :   
 26/12/2009 tarihinde Çocuklar Üşümesin projesi kapsamında Harran Üniversitesi Müzik Kulübü tarafından Siverek Belediyesi ve Siverek Kale Dershanesinin sponsorluğunda Siverek’te verilen konsere Sayın Rektör ile Sayın Valimizin geleceğine ilişkin duyumlar aldığımızdan konuşma metni olarak hazırlanmıştır.
Sayın Rektör ile Sayın Valimiz Siverek’e gelmediklerinden basın yoluyla duygu ve düşüncemizi iletmek için yayınlanmıştır.
 
KOÇALİ AYMAZ
Siverek’i Vilayet Yapma ve
Kalkındırma Derneği Başkanı
www.siverekili.org
siverekili22@myne.com
siverekili@hotmail.com
 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Haberler

Yukarı Çık