Siverek Haber

Siverek Haber

HAYATIN KIYMETİ


12 Haziran 2007 Salı 00:00
İNSANIN korumakla görevli olduğu değerlerden birincisi hayat’tır. Hayat,
dünya ve ahiretin mücevheridir. Dünya onun ile ayakta durur ve ona hizmet
eder. Bediüzzaman Hazretleri’nin buyurduğu gibi, “Hayat, şu kâinatın en
ehemmiyetli gayesi, hem en büyük neticesi, hem en parlak nurudur.” Özellikle
insan hayatı, Cenab-ı Hakkın en ehemmiyetli, en müstesna, kendisine en çok
ikram edilmiş, en sevgili bir mahlûkudur. Bundan dolayı hakiki İslâm
terbiyesi alan bir insan, hayatın kıymetini takdir eder ve korunmasına pek
ziyade hassasiyet gösterir.
Bir insan için en büyük nimet hayat nimetidir. İnsan kendi maddî ve manevî
hukukunu korumaya nasıl mecbur ise; diğer insanların hukukunu da korumaya ve
gözetmeye o derece mecburdur. Çünkü, bütün insanlar aynı anne ve babanın
çocuklarıdırlar. Şu halde, insanlık olmak itibarıyla birbirlerine
kardeştirler. Birbirlerinin hayatını muhafaza etmekle mükelleftirler. Çünkü
bir insanın hayatına son vermek bütün insanların hukukuna tecavüz etmek
demektir. Kur’an, insan hayatının önemini ve ona kastetmenin ne kadar büyük
bir vebal olduğunu ifade sadedinde şöyle buyurmaktadır:
“Kim bir canı, bir cana karşılık veya yeryüzünde bir fesat çıkarmaya
karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi
olur. Kim de onu kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.”1
Bundan dolayı İslâm Dini, hayatın korunmasına büyük bir ehemmiyet
vermektedir. Cenab-ı Hak, insan öldürmeyi kesinlikle haram kılmış, büyük
günahlardan saymıştır. Kıyamet gününde en evvel görülecek dava kan
davasıdır. Peygamber Efendimiz (asm.) Veda Hutbesi’nde başta kan davası
olmak üzere cahiliye devrinden kalan bütün kötü adetleri kaldırdığını beyan
etmiştir. Hatta Cenab-ı Allah, katlin önünü almak için ‘kısas’ı emretmiştir.
Demek ki, kısasın şeriatta yer alması hayatı muhafaza içindir.
İslam dini merhamet ve şefkatin kaynağıdır. Buna binaen, değil insan
öldürmeyi, hayvanı bile lüzumsuz yere öldürmeyi yasak etmiştir.
Demek ki, hayat; gerek insanda gerekse diğer canlılarda mukaddes ve
mükerremdir. Çünkü hayat, “En küçük bir mahluku bir kâinat hükmüne getiren
mucizekâr bir hakikati ve fevkalade harika bir sanat-ı İlahiyedir.”2 Ona
kastetmek insanı cehenneme götürmeye en büyük bir vesiledir.
Cenab-ı Hakkın yanında hayatlar içerisinde en kıymetlisi insan hayatıdır.
Çünkü, insan Cenab-ı Hakkın en sevgili ve en şerefli mahlukudur. Allah
dünyayı ve ondaki bütün nimetleri insan için, insanı da kendisi için
yaratmıştır. Öyleyse insanın yaratılış gayesi Allah-ü Teâla Hazretlerini
hakkıyla tanıyıp O’na itaat etmesi ve O’nun marifet ve muhabbetine mazhar
olmasıdır. Bu da ancak hayatın devamıyla olur. Bu noktada hayatın kıymeti
büyüktür. Dinimizde hayata zarar veren birçok şeyin haram olması da hayatın
ne derece ehemmiyet ve kıymeti olduğunu gösterir.
Hayat, insana ahirette hesabı görülmek üzere emaneten verilmiş bir
sermayedir. Bu sermayeyi maddî ve manevî zarardan korumak insan için en
önemli bir vazifedir. Şu hale göre insanın, hesap gününden önce nefsini
hesaba çekmesi aklın gereğidir ve ihmal edilmeyecek kadar hayatî bir
meseledir.
İslam dini hayatın muhafazasına ehemmiyet verdiği gibi, insanı her türlü
zilletten, aşağılanmaktan korumaya da o kadar ehemmiyet vermiştir. Mesela,
içkiden, kumardan, sefahetten men ettiği gibi yalandan gıybetten, iftiradan,
ve kötü lakap takmaktan da men etmiştir. Hasılı İslâm, insanın şeref ve
haysiyetini zedeleyen her türlü davranış ve sözü yasak etmiştir.
Kur’an-ı Kerim konuyla ilgili olarak mealen şöyle buyurulmaktadır:
“Ey iman edenler! Bir kavim diğer bir kavim ile alay etmesin. Olur ki (alay
edilenler Allah indinde) kendilerinden (yani alay edenlerden) daha
hayırlıdır. Kadınlar da kadınları (alaya almasın). Olur ki onlar
kendilerinden daha hayırlıdır. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü
lakaplarla çağırmayın.”3
İşte İslam nazarında bu kadar kıymetli olan hayat, ancak gerektiğinde din
gibi,vatan gibi, masumların korunması gibi, şeref haysiyet, namus gibi ulvi
gayeler uğruna feda edilebilir.
İslâm nazarında kişinin haysiyet ve şerefi, namus ve itibarı da hayatı kadar
önemlidir, mukaddestir.
selam ve dua ile...

1- Maide ,32
2- lem’alar, 329.
3- Hucurat, 11


mustafakaradagli15@hotmail.com

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Haberler

Yukarı Çık