Siverek Haber

Siverek Haber

Cuma Özusan

İSLAMDA TERÖRİZM VAR MI?


Cuma Özusan
18 Eylül 2011 Pazar 00:00
    
İSLAMDA TERÖRİZM VAR MI?
Cuma ÖZUSAN

Hayır, İslam’da terörizm kesinlikle yoktur. İslam dini böyle bir şeyi asla kabul etmez. Bir masumun bir damla kanının bile akmasına razı olmaz. Ama Müslümanlar arasından teröristler çıkabilir. Müslümanlık ile Müslümanları bir birinden ayırmak lazımdır. İslam dini nazarında bir hakkı terör uygulayarak almak meşru değildir. Meşru bir amaca dahi, meşru olmayan yollarla varılmasını İslam Dini kabul etmemiştir. Müslümanlar ihtilalcı metotlarla hareket edemezler. Anarşi ve fesat çıkaramazlar. İntihar eylemcisi ve terörist olamazlar. Yaşadıkları toplumun yanlışlarını ilmi, fikri, ahlaki, edebi, sanatsal, ticari, ekonomik faaliyetlerle düzeltmeye çalışırlar. Bunun için mutlaka iktidarda olmak gerekmez. İktidarda olmadığı halde iktidarı etkileyen ve hatta denetleyen nice güçler vardır. Bugün Yahudiler bütün dünyayı etkiliyor. Müslümanlar niçin böyle olmayı düşünmüyor? Medyaya, eğitim kurumlarına hâkim olmalılar. Kültüre, eğitime, sanata, düşünceye önem vermelidirler. Tek yol bomba, dinamit ve intihar etmek değildir. Pasif direnişler ve vicdani retler, sivil itaatsizlikler kullanılmalı. Bu yolları tüketmeden umutsuzluğa kapılan insanlar olarak çılgınca hareketler kabul edilemez.

Müslümanlar bozguncu değil, tamir edicidirler. Amaçlarına ulaşmak için meşru olmayan araçları kullanamazlar. Samimiyet, dürüstlük, haklılık yanlış yola gitmeye cevaz vermez. Terörizmi haklı kılmaz. Terörizm bir davayı, ideolojiyi gerektiğinde masum insanlar üzerinde şiddet uygulayarak yaymağa çalışmaktır. İslam’da böyle bir şey kabul edilemez. Müslümanlar savaş halinde bile hukuku ihlal edemezler, masum insanları öldüremezler. Savaş dışı olanlara zarar veremezler. Değil insanlara, bitkilere dahi zarar veremezler. İslam tarihini okuyanlar Müslümanların nasıl adaletli davrandıklarını görür. Bir defasında bir Yahudi kalesi Müslümanlar tarafından kuşatılmıştı. Günlerce yapılan muhasaradan netice çıkmayınca Müslümanlar onların hurma ağaçlarını kesmeye başladı. Yahudiler adam gönderip bu yapılan işin yanlış olduğunu, eğer kazanırlarsa o ağaçların da zaten ellerine geçeceğini, onlara zarar vermemelerini, şimdiye kadar olmayan kötü bir âdet icat etmemeleri hakkında uyarılarda bulundular. Bunda haklı idiler. Allah’ın Resulü ağaç kesimine son verdirdi. Sonra Yahudiler teslim oldular.

İslam sulh dinidir. Zorunlu olmadıkça savaşılmasını istemez. Savaşı en son çare olarak görür. Ve savaşmak mecburiyetinde kaldıklarında Müslümanlar canlarını vermekten çekinmezler. İslam’da savaş veya cihat öyle zannedildiği gibi herkesin kafasına estiği zaman hareket etmesi değildir. Bir plan ve program, bir emir ve komuta içerisinde yapılır bu iş. Savaş kişilerin değil, bir halkı yönetenlerin vereceği karardır. Bir araya gelen üç beş kişi yaptıklarına cihat diyorlarsa İslam’a iftira ediyorlar. İslam insanlığa barış, selamet, güvenlik ve doğruluk getirmek için gelmiştir. İslam hangi inançta olursa olsun mazlumları desteklemek için gelmiştir.  Bu amacına da meşru yollarla varmak ister. Allah Resulünün bütün ömrünce yaptığı savaşlarda 250-300 civarında insan ölmüştür. İslam uleması daima düzeni düzensizliğe tercih etmişlerdir. Fakat gerektiğinde zulüm ve haksızlık karşısında savaşmayı da meşru görmüşlerdir. Hak adına hareket edenler haksızlık yaparlarsa artık kime güvenilecek. Camileri ve cenaze alayını bombalayanlar hiç kimseyi ikna edemezler. Hiçbir din buna cevaz vermez. Şimdiye kadar böyle şeyler görülmemişti. Bunlar dine en büyük zararı vermektedir.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Yukarı Çık