Siverek Haber

Siverek Haber

Siverek Toplumunun Ekonomik Gelişme Noktaları : Tavsiyeler


7 Ağustos 2010 Cumartesi 00:00
Siverek Toplumunun Ekonomik Gelişme Noktaları : Tavsiyeler

Bütün gelişmiş toplumların yapısında vardır. Liderlerin üstlendiği risklerin payı, Bu üstlendikleri riskler onların toplumlarını diğer medeniyetlerden ya da şehirlerden farklı ve gelişkin kılmıştır. Bütün diğer liderlerden farklı algılamaları onlara bu fırsatı vermiştir. Yasadığımız şehirde sahip olduğumuz yerel liderlerimiz de toplumumuzda üstlendikleri riskler oranında bizleri diğer şehirlerden ya farklı kılacaklardır ya da eş düzey sevide tutacaklardır.

      Genel örneklere bakıldığında toplumsal gelişim noktaları 2 şekilde vuku bulur. Bunlardan birincisi: Lider yöneticilerin kendine has ve özgü davranışlar ortaya koyması ve toplumlarını bunlara uyarlayarak, toplumsal gelişmeyi sağlamaları. İkici olarak ise kendisinden daha ileride olan toplumların gelişmişlik yol ve yöntemlerini kendi toplumlarına ve toplumsal şartlarına uyarlayarak onları taklit etmesidir. Bu iki yöntemde hayatın ve toplumun her evresinde geçerli yöntemlerdir. Siverek toplumunun Ekonomik Gelişme noktaları da bu 2 noktadan bakılarak irdelenebilir. Ekonomik anlamda yerel lider ve yöneticilerimizin toplumumuzu kalkındırabilmesi için toplumda öncü olmaları ve gerektiğinde risk üstlenebilmeleri oldukça önemlidir.

      Gelişkin bir ekonomik bir yapıya sahip olmak istiyorsak Yerel yönetici ve liderlerimizin yukarıda ki anlatılan iki şıktan birisini tercih etmeleri tavsiye edilebilir. “Siverek Master Ekonomik Gelişim planının” yapılması ve bunun 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık ve 20 yıllık 4 dilimde derecelendirilmesi; kaymakam ve belediye başkanımızın atayacağı bir komitenin bu planları hazırlaması, planlaması, takip etmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesi ve sosyal bir bütünlük içinde iyi bir halkla ilişkiler kurularak sürekli Siverek toplumuna bilgi vermesi bu projelerden elde edilecek kazancın maddi ve manevi, toplumuzun menfaatine olduğunun dillendirilmesi ve anlatılması. Siverek toplum yapısına ve coğrafyasına en uygun yatırım alanın belirlenmesi ve bunun Siverek içinde ve dışında yaşayan Siverekli işadamlarıyla yapılacak bir anket sonucu ortaya konulması ilk adım olabilir. Bu ilk adımdan sonra belediye ve kaymakamlıkça kurulacak bir komitenin sürekli bir şekilde ilk aşamadan başlayarak en son aşamaya kadar master planlar yapmaları ve bunları danışmanlarla son hallerinin verilmesi ve topluma çeşitle haber kanalları kullanılarak yaygınlaştırılması ve toplumsal desteğinde sağlanması lazım gelir. Naçizane bendenizin yazımı yazarken aklıma gelebilecek olanları sizlerle paylaşmak isterim belki bir tartışma konusu olur ve en doğruyu beraber bulabiliriz.

     Peki, neler olabilir Siverek toplumunun ekonomik yönden kalkınmasının yolları;

-    Kaymakamlığımızca ve belediyemiz tarafından bahşedilecek arazi üzerine Siverek Üniversitesi Vakfı adı altında özel bir üniversite kurulması ve üniversitenin bina ve ekipmanlarının yine kaymakamımız belediye başkanımız ve sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla Siverekli hayırsever işadamlarımızın bina yapmalarının sağlanması   (Kayseri Erciyes Üniversitesinde ki birçok binanın hayırsever iş adamlarının katkısıyla yapılması ve onların isimlerinin verilmesi gibi )

-   Kaymakamlığımız ve Belediyemiz tarafından bahşedilecek bir arazi üzerine ilk etapta Güneydoğu Anadolu bölgesine hizmet verebilecek bir teknopark kurulum çalışmasının yapılması ve bu sayede Siverek’e nitelikle personel gelmesinin sağlanması ve Siverek bölgesinde bir Ar-Ge (araştırma geliştirme )kurumunun sağlanması ve bu sayede Siverek’in bölgesel bir teknoloji araştırma ve geliştirme şehri olması.

-   Kaymakamlığımızın ve belediye başkanlığımızın öncülüğünde Siverek’te geleneksel bir vaziyete taşınabilecek uluslar arası folklor günlerinin düzenlenmesi ve bunun için muhtelif ülkelerin folklor gruplarının davet edilmesi(Bu vesile ile hem ulusal hem de uluslar arası basında yer alarak Siverek in tanıtımının geleneksel hale gelmesi hem de Siverek e bu günlerde gelecek olan yerli ve yabancı turistten kazanım elde edilmesi )

-   Kaymakamlığımız ve belediye başkanlığımızın öncülüğünde Siverek’te Geleneksel Siverek mutfağının yemeklerinin çeşitli günlerde bir festival şeklinde organize edilmeleri ve bu vesile ile Siverek mutfağının ana hammaddelerinin Siverek bölgesi dışında ki yerlere satılmasının teşvik edilmesi (örneğin içli köftemiz veya yaprak sarmamızın hammaddelerinin diğer şehirlerde ki marketlerin raflarında yerlerini alması )

- Siverek Bölgesinde ev kadınlarının ekonomik faaliyetlerde bulunabilmeleri için en uygun emek yoğun ama katma değeri yüksek ürünlerin tespit edilmesi ve teşvik edilmeleri ve geçici bir süreliğine komitenin belirleyeceği bir şirket ya da tanıtım ve pazarlama şirketi aracılığıyla Siverek dışındaki bölgelerde pazarlanması ve satılmasının organize edilmesi ve bunun desteklenerek istenilen seviyeye gelinmesinin planlanması (örneğin Siverek’te örülen yün çorapların daha soğuk ülkelerde sattırılması gibi ya da Siverek dokuma kilimlerine doğal yollarla boyanan ipliklerin sattırılması gibi)

-  Siverek bölgesindeki okullarda sürekli girişimcilik seminerlerinin aylık ya da 15 günlük olarak planlanması ve ortaklık kültürünün yaygınlaştırılması ve bu seminerlere Siverekli olup ta belirli bir başarı çizgisi yakalamış kişilerin davet edilmesi ve öğrencilerle yüz yüze seminerlerde bulunması (böylelikle genç yaştaki çocuklarımızın girişimcilik ve ortaklık kültürünü edinmelerini sağlamak ve Siverek şehrinin gelişmesinin ilerleyebilmesi için yeni nesli yetiştirmek )

-  Siverek bölgesinde yaygın olan demircilik ve el sanatlarının daha katma değeri yüksek olan mamullere dönüştürülmesi için komitenin planlayacağı bir planlamayla hareket edilmesinin sağlanması ve üretilen mamullerin yine komite belirleyeceği bir yöntemle satışına öncü olunması  (örneğin demircilik sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın sarf ettiği enerjiyi hediyelik malzemelere  veya süs aksesuarı olarak kullanmalarını sağlatmak )

-  Siverek bağcılığının geliştirilmesi için model bahçe düzenlenmesinin yapılması ve  içinde modern yazlık evlerin tasarlanması ve tekrardan bu sayede bağcılık kültürünün hem dinlence hem de ekonomik bir eleman olarak gündemde tutulması (bu sayede bağ bakımının sürekli bir hale gelmesi üzüm üretimi anlamına gelebileceği gibi yeni bir yaşam alanı üretme ve model olma anlamlarına da gelir )

- Siverek’in yakınında olan bölgelere ev mobilya ihtiyacın karşılanması için Siverek’te komitece hazırlanmış bir planın uygulanarak ev mobilyası konusunda sürekli kaliteli eleman yetiştirilmesi ve bu konuda endüstri meslek lisesinden yardım alınarak bu konuda girişimlerde bulunacaklara her türlu resmi ve teknik bilginin sağlanması ve teşvik edilmesi

- Siverek’e özgü tat ve kalitesi olan çeşitli meyvelerin sürekli tanıtımlarının yapılması ve bu komitenin bu mamulleri pazarlama noktalarında  üreticileri bilgilendirmeleri ve ilişkide olmaları(örneğin domatesimizi kurutabiliriz yada kahvemizi, yada narımızı )

- Siverek’te olmayıp ta Siverek’te dışındaki iş adamlarına sürekli Siverek ekonomisiyle ilgili verilerin düzenli bir şekilde aktarılması ve komitenin yaptığı çalışmaların sürekli ilişikte gönderilmesi ve böylelikle Siverekli iş adamlarının kendi iş sektörlerinde Siverek’e yatırım yapmalarının sağlanması

-  Siverek çevresinde bulunan mermer ve taş çeşitlerinin sanatsal faaliyet konusuna giren mamullere dönüştürülmesi ve yüksek katma değer elde edilmesi için komitenin gerekli kurslar tertipleyebilmelerinin sağlanması ve sağlanacak bu kurslara komitenin malzeme temin edilmesi ve girişimcilere yerel olanaklar kullanılarak destek sağlanması (örneğin kamu kurumlarında ve belediyenin kurduğu parklarda bu mamullerin satın alınarak bu sektörde ki girişimcilerin ayakta kalınmasının sağlanması ) ve bu katma değeri olan ürünlerin satılması ve pazarlanması noktasında yardımcı olunması

- Siverek gelişim ajansının kurulması ve bu ajansa her türlü fikir önerinin sunulabilinmesinin sağlanması ve bu fikir ve önerilerin sürekli bir şekilde akışının sağlanması ve bunların içinde uygun ve uygulanabilir olanların ele alınması ve düzenlenerek girişimcilere istenildiğinde sunulması

-  Bağ bozumu zamanlarında Siverek’te üretilen pestil, sucuk ve pekmezin komisyonun belirleyeceği bir standartta üretilmesi ve bunun yaygınlaştırılması ve Siverek markası adı altında komisyonca pazarlanması ve tanıtılması ve üreticilere yol gösterilmesi

-  Bölgemizde yoğun olarak faaliyette olan hayvancılığın katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesinin sağlanması için araştırmaların yapılması ve bunun hangi mamuller olduğunun sürekli bir biçimde Siverek’te bu sektörle uğraşanlara aktarılması ve pazarlanması konusunda yardımcı olunması (örneğin sucuk yada pastırma konusunda araştırmalar yapılabilir geleneksel ve modern yöntemler çeşitli şekillerde bu sektördeki kişilere aktarılabilir ve danışmanlık verilebilir)

- Yine bölgemizde yoğun olan hayvancılık kaynaklı deri sektörü ile ilgili çalışmalar yapılabileceği gibi yün konusunda da sağlıklı ve belirli standartlarda katma değeri yüksek yataklar yapılabilir ve bunların pazarlanmasında komitenin yardımcı olunacağı bir plan hazırlanabilir

- Kaymakamlığımız ve belediyemiz aracılığıyla bölge insanlarına hitap edebilecek tarzda bir eğlence ve mesire yeri belirlenebilir ve burasının özellikle çevre illerden (Ş.Urfa ve Diyarbakır’dan) gelinebilecek bir niteliğe dönüştürülebilir (mesela bir hayvanat bahçesi ya da bir su parkı )

      Bu sayabildiklerim muhakkak ki sadece ilk aklıma gelenler oldular ama unutmamak lazım ki okyanusun aşılması ilk adımı atmakla başlar. İnanıyorum ki fikir ve önerileri olan bir sürü insanımız vardır. Her söylediğimizin doğru değil ama doğru olabilme ihtimali bile bizleri çeşitli düşünsel noktalara iter ve düşünmeye başlarsak belki o zaman en  doğruyu hep beraber bulabiliriz toplumumuz için, ailemiz için kendimiz için.

Kalın sağlıcakla
Şehmus Bayram
sehmusbayram@gmail.com

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Haberler

Yukarı Çık