SAYIN BAŞBAKAN... SAKIN SİVEREK'İ ES GEÇME!..SAYIN BAŞBAKAN… SAKIN SİVEREK’İ ES GEÇME!..

 

‘İl olmak İstiyoruz’ mitingini yürekten destekliyorum..

 

Eminim ki..

 

Analarımızın, bacılarımızın zılgıtları ‘sağır kulakların’ duyabileceği kadar gür olacaktır…

 

Eminim ki…

 

Konuşmacı arkadaşlarımın söyledikleri, ‘hissetmeyen yüreklerin’  bile yüreğini  titretecektir…

 

Eminim ki..

 

Bir gün… Genç Siverekli kardeşlerim…

 

Yılmaz Güney’lerin  yetiştiği  toprağımızdan fışkıracak;  öyle güzel, öyle anlamlı Siverek’e yapılan haksızlığı anlatan  filimler yapacaklar ki…

 

Görmeyen gözlerden bile yaşlar akacaktır…

 

Ve yine eminim ki…

 

Şivan Perver veya onun gibi yetenekli gençlerimiz…

 

Tıpkı  ‘Halepçe’ de olduğu gibi, ona benzer parçalarla…

 

Siverek şehrimizin tarihine kara leke olarak geçen kişileri  bütün Dünya’ya  haykıracak, lanetlenmesini sağlayacaklardır…

 

Hiç umutsuz değilim…

 

Bugün olmazsa yarın…

 

Ama mutlaka  Siverek şehrimize bu zulmü reva görenler…

 

Siverek tarihine hesap vereceklerdir…

 

Ey yetkililer!..

 

Tarih önünde ‘Siverek Şehrine haksızlık uygulayan veya haksız uygulamayı devam ettiren’ olmamak için…

 

Siverek şehrimizin ‘İl hakkını’ ivedilikle veriniz..

 

Siz de ‘zulüm edenlerden’ olmayınız…

 

Bakınız…

 

Osmanlı kayıtlarına göre…

Siverek Kazasının nüfusu 50.744 kişi…

Bu nüfusun 25.075’i  erkek, 25.669’u bayan…

Siverek halkı başka halklara, başka inançlara karşı o kadar derin, o kadar büyük bir hoşgörüye sahipmiş ki…

Yüz yıllarca bir arada hakça paylaşmış, kardeşçe yaşamışlar…

Yine ‘Osmanlı belgeleri’nden Siverek nüfusunun dağılımına bakar mısınız…

İslam inancında olan kişi sayısı 46.800…

23.089’, erkek,  23.711’i bayan..

Ermeni  kardeşlerimizin sayısı 2.584 kişi…

Bunların 1.287’si erkek,  1.297’si bayanmış…

Ermeni olup,  Katolik inancında olan ’ yok’muş Siverek’te…

Ama Siverek Sancağına bağlı Viranşehir’de 520 kişi yaşıyormuş..

Süryani 854 kişi yaşıyormuş Siverek’te…433’u erkek, 421’i bayan…

Süryani kardeşlerimizin içerisinde  94 kişi Katolik’ miş…

Bunlardan 49’u erkek, 45’i bayanmış…

Rum ‘yok’ muş Siverek’te…

Keldani ‘Yok’ muş…

Ama Siverek Sancağına bağlı Viranşehir’de…

94 Keldani yaşıyormuş..

Protestan 280 kişi yaşıyormuş Siverek’te…

147’si erkek, 133’ü bayanmış…

Musevi kardeşlerimizin sayısı 132 imiş…

Bunlardan 70’i erkek, 62 ‘si bayanmış…

Çermik’in  19.534 kişilik nüfusu varmış…

Viranşehir’in 18.836…

Diyarbakır’ın nüfusu ise 74.676 kişi imiş…

Bugün Diyarbakır’ın nüfusu 2 milyon civarında…

Siverek’in nüfusu 200 bin civarında…

Ne kadar büyük bir zulüm değil mi?

Ve bu zulüm her geçen gün katlanarak devam ediyor…

‘İl olmak İstiyoruz’ mitingini yürekten destekliyorum..

 

Eminim ki..

 

Analarımızın, bacılarımızın zılgıtları ‘sağır kulakların’ duyabileceği kadar gür olacaktır…

 

Eminim ki…

 

Konuşmacı arkadaşlarımın söyledikleri, ‘hissetmeyen yüreklerin’  bile yüreğini  titretecektir…


Saygılarımı sunarım 

Cengiz BAYRAM
Cengizb2006@gmail.com


3 Ocak 2011 Pazartesi 00:00

http://www.siverekgenclik.com/yazar/sayin-basbakan-sakin-sivereki-es-gecme-1025.html