KOYUNLARIN BESLENMESİKOYUNLARIN BESLENMESİ5.1.
Koyunların BeslenmesiKoyunların,
bir üretim yılında kritik dönemler olarak kabul edilen dönemleri vardır. Bunlar
sırasıyla; aşım dönemi, gebeliğin son dönemi ve süt veriminin ilk dönemidir. Bu
dönemlerde mer'a yemlemesine ek olarak yapılan yemlemenin niteliği ve miktarı,
koyunlarda verimliliği etkiler.5.1.1. Aşım dönemi beslemesiKoç
katımıyla elde edilecek gebeliği en yüksek düzeye çıkarmak ve başarıyla
sürdürmek, ikizliği artırmak ve koç katım süresini kısaltmak için aşımdan önce
başlayan ve aşımda da sürdürülen beslemeye, aşım dönemi beslemesi (ya da
flushing) denir.Aşım
dönemi beslemesi yaklaşık 4-6 haftalık bir süreyi kapsar. Bu süre içinde koyun
başına verilen günlük yem miktarı 1.5 kg'a değin kuruotla birlikte 250-300 g
arpaya eşdeğer karma yem olabilir. Ancak koyunlar koç katımında, mer'a da
otluyorlarsa, ayrıca kuruot vermeye
gereksinme yoktur, yalnız karma yem verilir.Katım döneminde koçların
beslenmesi de önemlidir. Koçlara verilecek karma yemle ürettiği döl suyunun
(meni) verimi artar ve kalitesi yükselir. Bu şekilde koçlardan gelebilecek
kısırlık alt düzeye indirilebilir ve koçlar aşım kondisyonunda tutulur.5.1.2. Gebeliğin son dönemi beslemesiGebe
koyunlarda gebeliğin son 1.5 ayı, yavrunun ana karnında en hızla büyüdüğü ve
memenin geliştiği dönemdir. Bu dönemde dengeli ve yeterli beslenen anaçların
kuzuları iri olur, memenin gelişmesiyle süt üretmesi yeterince uyarılır ve
ayrıca ananın güçlü kalması da sağlanır. Bu durum, özellikle ikiz doğurma
olasılığı olan koyunlarda daha önemlidir.Gebeliğin son döneminde,
50-60 kg lık bir koyunun gereksinmesini karşılamak üzere 0.5 kg iyi kaliteli
kuruotla birlikte 1 kg karma yem verilmelidir.5.1.3. Süt
veriminin ilk dönemi beslemesiKoyunlarda
süt veriminin en yüksek olduğu dönem, kuzulamadan sonraki ilk 6-8 haftalık
dönemdir. Bu nedenle, bu dönemdeki dengeli ve yeterli besleme, en yüksek
düzeyde süt elde etme ve süt üretimiyle koyunun vücudundaki besin maddesi
kaybını en az düzeye indirmek için gereklidir. Diğer yandan, analarından
yeterli miktarda süt emen kuzular da hızlı gelişirler.Sağmal koyunlar
için iki seçenekli karma yemle besleme sistemi öğütlenebilir;Sağmal dönemde koyunlara
verilecek karma yemin, protein, vitamin ve mineral düzeyi kadar enerji içeriği
de önemlidir. Enerji kaynağı büyük ölçüde tahıllardan karşılanmalıdır. Süt
karma yeminde enerji kaynağı olarak bir tahıl ve protein kaynağı olarak bir
çeşit yem yeterlidir. Fazla sayıda yem kaynağına gereksinme yoktur. Tahıllar
olası ise, kaba yemin sindirilmesini artırmak için dane olarak (kırılmadan ya
da öğütülmeden) verilmelidir. Birim kg karma yemde, 10-11 metabolize enerji
(ME) ve %18-21 ham protein olmalıdır. Çizelge 5.1. Sağmal koyunlar için örnek süt
yemi karmalarıKarma
1Karma
2Dane tahıllar(Arpa, buğday, mısır)77.577.5Küspe (Pamuk ya da ayçiçeği)1520Balık unu/kemik unu5-Kireç taşı1.91.9Tuz0.30.3Vitamin karışımı0.20.2Mineral karışımı0.10.1


     Şekil
5.1. Koyunların enerji gereksinimleri 

 Şekil
5. 2. Süt verimi üzerine yemdeki protein düzeyinin etkisi5.2. Uygun Kuzu Büyütme ve BesiKuzular
için, özellikle Batı Anadolu için en uygun kuzu büyütme ve besi yöntemi;
kuzuların 3-4 haftadan itibaren kırılmamış tahıla dayalı karma yemden oluşan
bir rasyonla yiyebildikleri kadar yemlenerek 6 haftalık olunca sütten kesilmesi
ve bundan sonra yine aynı rasyonla en uygun satış ağırlığına ulaşıncaya değin
beside tutulmasıdır (*).Yöntemin
uygulanması sırasıyla şöyledir;(1). Kuzular 3-4 haftalık olunca karma yeme
başlatılır. Bu iki şekilde olabilir; 1. Kuzular
  analarından ayrı özel bir bölmeye alınır ve yarım gün (gece ya da gündüz)
  burada kalırlar. Önlerine artırılarak karma yem konulur ve temiz su
  bulundurulur. Kuzular günün diğer yarısında analarının yanına alınır ve
  emmeleri sağlanır.
 2. Ana koyun bölmelerinin
  yanında, kuzularının girip çıkabileceği ancak analarının geçemeyeceği bir
  yemleme bölmesi hazırlanır. Karma yem buradaki yemliklere konur. Kuzular gün
  boyunca burada yemlerini yerler. Analar mer’adan dönünce kuzular yemleme
  bölmesinden analarının yanına geçerek emerler.
Kuzuların
daha hızlı karma yeme alışmaları için en uygun olanı birinci şekildir. Ancak
her defasında kuzuları anlarının yanından ayırmak için biraz daha fazla işçilik
gereklidir.(2). Kuzular 6 haftalık olunca analarından
ayrılır. Ana sütü yeterliyse bu çağdaki kuzuların canlı ağırlıkları 13-15 kg ‘ı
bulacaktır.(3). Kuzular analarından ayrıldıktan sonra
tabanı kuru, yağmurdan korunmuş ve hava akıntısı olmayan kuytu bölmeye
yerleştirilir. Bu bölmelerdeki yemlikler, basit ancak kuzuların içine
giremeyecekleri bir biçimde
yapılmalıdır. Aksi durumda kirlenme nedeniyle yem tüketiminde azalma ve
hastalık etmenlerinde yayılma gözlemlenebilir.Kuzular,
bölmelerde 40-60 gün süreyle işletme için uygun ağırlığa (25-35 kg) erişinceye
değin tutulur. Bu sürede kuzuların önüne yiyebildikleri kadar karma yem
konulur, herhangi bir sınırlama yapılmaz. Karma yem, esas olarak kırılmamış
tahıllardan oluşur.Yemden en yüksek düzeyde yararlanma ve sindirimle
ilgili sorunların kesin olarak önlenebilmesi için, karmada kullanılan tahılın
herhangi bir şekilde işleme tabi tutulmaması (kırma, öğütme gibi) gerekir.
Rasyonda her tahıl kullanılabilir. Ancak en iyi sonuç, enerji değeri yüksek
buğday, arpa ya da mısır gibi tahıllar
ile elde edilebilir.  Çizelge
2. Kuzular için örnek kuzu büyütme karmaları


Karma
1Karma
2Karma 3Yemler%Yemler

%Yemler%Arpa63.81Arpa

51.0Arpa83Pamuk
tohumu


küspesi19.28Mısır26.6Pamuk tohumu küspesi15Buğday


kepeği13.56Ayçiçeği
tohumu


küspesi19.5Kireç taşı1.4Kireç
taşı2.50Kireç
taşı2.0Tuz0.5Tuz0.50Tuz0.3Vitamin ve mineral0.1Vitamin
karışımı0.25Vitamin
karışımı0.5  Mineral
karışımı0.10Mineral
karışımı0.1  


 5.3.
Koyunlarda Kaba Yem ve Karma Yemin En İyi Şekilde KullanılmasıKoyunlarda
kaba yem ve karma yemin en iyi şekilde kullanılmasında dikkat edilecek konular
şunlardır;

 

(*)
Burada önerilen kuzu büyütme ve besi yöntemi, Batı Anadolu’da uygulanan kaşak besi yönteminin benzeridir.
Ancak kaşaktan iki önemli farkı vardır. Birincisi, kaşak beside genel olarak
besi sonuna değin emiştirme devam eder. İkincisi karmada kullanılan yemler
kırılır ya da haşlanır25 Temmuz 2012 Çarşamba 12:06

http://www.siverekgenclik.com/yazar/koyunlarin-beslenmesi-1695.html