Osman TEMİZBAŞ

Osman TEMİZBAŞ


Ümmetin hali

12 Kasım 2023 - 11:09

Zulümlerin yağmur gibi yağdığı,

Günahların karabulutlar gibi üzerimizi kapladığı,

Vebal akan çeşmelerden suların içildiği,

Dünya Müslümanlarının esaret ve zillet altında ezildiği,

Dünya Müslümanlarının zalim Siyonistler karşısında sessiz kaldığı
Batılın Hakkı galebe çaldığı,

İnsanların bizi bu zalimlerin elinden kurtaracak yok mu.? diye haykırdığı,

Aç ve sefil insanların unutulduğu ve kaderine terk edildiği,

Müslüman bacıların, iffetine, namusuna, örtüsüne hayasızca saldırıldığı,

Müslümanların izzetiyle ve şerefiyle alay edildiği,

Beyinlerin tutsak edildiği,

Yeryüzü coğrafyasında savunmasız ve masum insanların hunharca katledildiği,

Ezan sesinden rahatsız olanların çoğaldığı,

Doğruyu söyleyenlerin beyinlerine zincirlerin vurulduğu ve dokuz köyden kovulduğu,

Beyinsiz takımının kutsal değerlerimize habire saldırdığı,

Memleketin asıl sahiplerinin öz yurdunda parya muamelesi gördüğü,

Demokrasi, barış, insan hakları naraları atıp işine gelmediği zaman susan iki yüzlü sahtekarların ortalıkta olta attığıi insanların boş ve anlamsız şeylerle vakit öldürdükleri,

Putların sayısının ve şeklinin çoğaldığı,

Gençliğin kütüphanelerden uzaklaşıp kafelerde yozlaşıp meyhanelerde ve sanal dünyada zayi edildiği

Çürümüş ve kokuşmuş fikirlerin körpe beyinlere zorla öğretilmeye çalışıldığı,

Ecdadın kanlarını dökerek suladıkları bu kutsal toprakların birileri tarafından ısrarla kirletilmeye çalışıldığı,

Tüm mukaddes emanetlere ihanet edildiği,

Firavunların, Nemrutların, Karunların, Ebu Cehillerin zamanında cesaret edip yapamadıkları zulümleri bu günün çağdaş firavunlarının rahatlıkla yapabildiği,

Şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan topraklarının yerli işbirlikçilere ve onların uşaklarına peşkeş çekilmeye çalışıldığı,

Memleketin Hanslara conilere muhtaç hale getirilmeye çalışıldığı,

Batı'nın kokuşmuş sistemlerinin ve izlerinin kurtuluş reçetesi diye yutturulduğu
İnsanların din, dil ve ırk ayırımı gözeterek birbirlerine düşürüldüğü ve bundan rant sağlandığı,

İnsanımızın oynanan oyunları anlamayacak kadar anlayışsız, duymayacak kadar sağır,

görmeyecek kadar basiretsiz, his etmeyecek kadar ruhsuz bırakıldığı,

Patronların ve bir takım sermaye sahiplerinin fakirin ekmeğine göz dikerek servetine servet kattığı,

Sanatçı, siyasetçi ve sporcuların, parti, takım ve kanal transferlerinde milyar dolarların harcandığı,

Mahremiyetin ve kişinin özel hayatının ekranlara taşındığı veya ihlal edildiği,
Sosyal adaletin olmadığı ve bu adaleti sağlayacak olan mercilerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı,

Alın teri ve helal yolla kazanmak yerine kısa yoldan ve haram para kazanmanın yoluna gidildiği,

Millet düşmanı İslam düşmanı üç beş beyinsizin kredi, teşvik, repo, borsa, faiz, ihale, banka adı altında çuvalları doldurup, yurt dışında, yurt içinde krallar gibi hayat sürdüğü,

Dinsizlerin , hırsızların, namussuzların, hortumcuların, faizcilerin muteber olduğu
ve fakat adil olanların, dürüst çalışanların, emekçilerin,

Namusuyla çalışanların hor görüldüğü, işlerine son verildiği veya sürgüne gönderildiği
ve itibar görmediği,

Koskoca bir tarihin yalana teslim edildiği yetmiyormuş gibi birde geçmişine düşman bir güruhun Habire geçmiş tarimize küfürler savurduğu,

Yalan yanlış söylemlerle insanları aldatan, fikir yerine zehirli atık üreten,

Mazlumlara karşı köpüren, gözleri beyinleri yürekleri Zulme açık mazluma kapalı değerleri üç beş Karun’un soysuzun kasasında gizli insan bozması
Sözde aydınların çoğaldığı,

Ebu Cehillere ve Yezitlere dudak uçuklatacak bir yaşantıyı yaşam biçimi saydıkları halde birde utanmadan arlanmadan fütursuzca cennet hesapları yapanların cennetlik sayıldığı,

ALLAH lafsından rahatsız oldukları halde öldüklerinde camilerde imamlarca helallik alınıp cenaze namazı kılındığı,

Büyük şeytan terörist Amerika ve aşağılık, şımarık oğlanı İsrailoğulları, İngiliz uşaklarının açlıktan kıvranan Somali’de, vücutları taşlarla ezilen Filistin’de, Eritre’de, Moro’da,

Mianmarda, Beyrut sokaklarında Sabra ve Şatilla kamplarında, Gazze sokaklarında,

Keşmir’de, Hindistan’da, üzerine rahmet yerine,

bomba yağdırılan şuan Filistin’de yaptıklarına seyirci kalanların bununla kalmayıp
yapılanları nefsi müdafaa sayıp meşrulaştırdığı,

yıllardır topraklarını zorbalıkla ellerinden alıp öz yurdunda parya muamelesi yapılan Filistinli kardeşlerime her türlü işkenceyi reva gören,

Zulme maruz bırakılan, açlığa, susuzluğa, karanlığa mahkum edilen, tüm dünyanın gözünün içine baka baka insanları katleden kahrolası Siyonist İsrail’e seyirci kalan,

halkı Müslüman fakat İngiliz uşaklarınca yönetilen ülkelerde de mazlum insanlara nice işkencelerin uyguladığı ve Müslüman halkın korkutulduğu,

hoş görü ve kardeşlik masallarıyla ile insanların uyutulduğu, düzeni korumak adına ,
din adına yığınları aldatan

​​hamanların, bel’amların, kafirlerin, bid’atçıların,
münafıkların,tağutların,müstekbirlerin,
​​​​​​​nifak ve küfür tohumları ekerek cirit attığı,

mazlumların,
muvahhidlerin,
müctehidlerin,
velhasıl tüm Müslümanların kan kustuğu, üzerlerine ölü toprağın serpildiği,
bu insanlık tarihinin en rezil,

en hain,en alçak,en küstah çağında,bir insan olaraktüm yürekli inançlı,
Muteber ve vefakar Müslümanları,

Şehadeti malından, canından ve çocuklarından aziz bilip sonuna kadar savaşanları,
Gelecek nesillere kanlarıyla suladıkları gür ve gümrah topraklar bırakanları,
Özüyle ve sözüyle bir,
​​​​​​Kitap ile hak ile doğrulanları,
Resul ile yoğrulanları,
Bir olan Allah’a teslim olanları,
Hak uğruna eğilen başları,
Huda uğruna kesilen başları,
baş eğmemek için baş kaldıranları,
Zalim sultanlara korkmadan Hak’ı haykıranları,
Darağaçlarını, kahpe sehpaları ve meydanları kanlarıyla sulayanları,
Hayatını İslam için zindanlarda çürütenleri, ömür Billah sürgün yiyenleri,
Hatırlayıp yatlardan, katlardan
Parasına para katmaktan,
Sıcacık yataklardan,
Cemaat, parti, grup, hizip ve her türlü ayırımcılıkla uğraşmaktan,
Mal, makam, rütbe ve post uğruna zaman harcamaktan,
Çok uyumaktan, çok yemekten, çok gülmekten,
Birbirlerini çekiştirmekten, gereksiz tartışmalardan, oyalanmaktan,
Gıybet yapmaktan,
Zalimlerle uzlaşıp tavizlerle yozlaşmaktan
vazgeçip şüheda aşkına,o kutlu nebi aşkına,günahsız bebeler aşkına,dökülen gözyaşları aşkına,savunmasız nineler aşkına, enbiya ve evliyalar aşkına, katledilen masumlar aşkına, yakılan yıkılan ağaçlar aşkına,yardım bekleyen mazlumlar aşkına,sulanmayı bekleyen topraklar aşkına
Kudüs aşkına ,
Filistin aşkına,
Kudüs sokaklarında her gün kahpe bir kurşuna kurban giden mazlumlar, üzerlerine bombalar yağdırılan çocuklarımıza, Zalim Siyonist İsrail ve yandaşları ,esaret ve zillet altında yaşamaktansa şerefli bir ölümü tercih eden Filistinli kardeşlerimizin aşkına,
Kısacası ALLAH aşkına,
Korkmadan, irkilmeden, tereddüt etmeden, şüpheye düşmeden, elinizle, dilinizle, malınızla, bilginizle,
Kalbinizle ve hatta canınızlaevvela kendinizdebir devrim, bir ıslahat, bir inkılap gerçekleştirerek,
öz benliğine ve ruhuna işleyerek, yaşayıp gördükten daha sonraen yakınınızdan başlayarak
Civar ülkeleri ve tüm dünyayı vakit kaybetmeden ve kıyamet saati yaklaşmadan,
Hesap günü gelip çatmadan,
İş işten geçmeden,
Ölüm sizi pusuda yakalamadan
İyiliği emretmeye, kötülükten men etmeye, ibadete,
İbrahim’i eylemlere,
Hüseyni kıyamlara,
şehadet şerbeti içmeye,
Kanlı gömlek giyerek yardan serden geçmeye,
ALLAH’ın dinini yeryüzüne hâkim kılmaya,
İlim öğrenmeye ve öğretmeye,
Peygamberin varislisi olmaya,
Mazlumların ve aç, sefil insanların çağrısına kulak vermeye,
Size düşman olanların sattığı ürünleri almamaya,
Çıkardığı mecmuaları okumamaya, Yayınlarını seyretmemeye, haberlerini araştırmaya, birlik olmaya küfrü yok etmeye,emekçinin hakkını vermeye,adaleti sağlamaya,
tek kurtuluş yolun İnsan olmada olduğuna haykırmaya,
İslam’ı yaşamaya ve yaşatmayaTüm insanlığa örnek olmaya,nefsiyle mücadele etmeye,kıyasıya kıyımlara ölesiye kıyamlarla karşılık vermeye,şeksiz tavizsiz bu yola baş koyup dosdoğru doğrularla sıratı müstakim üzere doğrulmaya, karanlık geçmişinizi eşikte bırakıp üstüne arınmış bir ruhla sağlam bir tövbeyle gelmeye,
Yok edilmiş değerleri
Harekete geçirmeye,
Şahlandırmaya,
Düzeltmeye ve gün yüzüne çıkarmaya,
Yapılması gerekileni yapmaya ve söylenilmesi gerekileni söylemeye ve şu taptıklarınıza bakıp utanmaya,
Cennet hesapları yapanların aynı zamanda cennetin ucuz olmadığını anlamaya,
İslam’ı çağa değil, çağı İslam’a uydurmaya,
Paylaşmaya,
İyilerle birlikte olmaya,
İnsanlığın kurtuluşu için çalışmaya,
duaya, kullara kulluktan kurtulup yalnız ALLAH’ a kul olmaya .....
Aksi takdirde,
Yeryüzünde olabilecek felaketlere, musibetlere, açlığa, savaşlara, afetlere, kısacası
ALLAH’ ın gazabının üzerinizden eksik olmayacağını bilmenizi istiyorum ve sizi
Özgürlüğe ve Yeniden Dirilişe çağırıyorum. Dilsiz şeytanlardan olmamaya, güce güçlüye değil
Mazlumun yanında olmaya çağırıyorum.
Lütfen kendinizin ve çocuklarınızın istikbali için bu çağrıya kulak verin.
Şunu da iyi bilin ki bu vatan toprakları bu çağrıya kulak verenlerin emanetidir.
Selam ve dua ile...

Bu yazı 474 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 2 Yorum