Azıklı (Nisêbîn) Höyüğü koruma altına alındı

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Azıklı (Nisêbîn) kırsal mahallesinde Fırat kenarında bulunan Höyük, birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Azıklı (Nisêbîn) Höyüğü koruma altına alındı
17 Temmuz 2022 - 23:24 - Güncelleme: 17 Temmuz 2022 - 23:42
Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı'nda, "Siverek ilçesi, Azıklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Azıklı Höyüğünün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa Valiliği Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.03.2022 tarih ve 2281575 sayılı yazısı ve eki Şanlıurfa Müze Müdürlüğü uzmanlarının, 09.03.2022 tarihli raporu, DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğünün bila tarih ve 2187173, Siverek Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 08.04.2022 tarih ve 148, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’nün 05.04.2022 tarih ve 781276, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün 07.04.2022 tarih ve 2022107502, Şanlıurfa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün bila tarih ve 3492925, Şanlıurfa Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bila tarih ve 5045528, Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın 04.04.2022 tarih ve 38202 sayılı kurum görüş yazıları, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 17.06.2022 tarihli ve 1449610 sayılı raporu okundu.Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Azıklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Azıklı Höyüğünün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Yasa kapsamında ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, Sit alanı bölgesinde Kadastro Müdürlüğünce tespiti yapılan parsellerin Tapu Müdürlüğüne iletilerek Tapu Müdürlüğünce tamamı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde yer alan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “I. Derece Arkeolojik Sit Alanındadır” bir kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde yer alan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Bir kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanındadır” şerhlerinin konulmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:Azıklı Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz.Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.


www.siverekgenclik.com

Bu haber 759 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum