MUHTARLAR DERNEĞİ GÜVENÇ İLE GÖRÜŞTÜ

Siverek Muhtarlar Derneği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç ile görüşerek ilçede kangren haline gelen sorunları görüştü.

MUHTARLAR DERNEĞİ GÜVENÇ İLE GÖRÜŞTÜ
24 Şubat 2015 - 14:40

Siverek Muhtarlar Derneği Başkanı Şeyhmus Çelik ve mahalle muhtarları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç ile görüşerek ilçede kangren haline gelen sorunları görüştü. Görüşmede şu konular üzerinde duruldu.

İlçemizin yılların görmezden gelinmiş, ötelenmiş sorunları var. Sosyolojik yapımız sorunların çözümüne katkı sunan değil, sorunlardan beslenen bir yapıdır. Kişisel ya da kurumsal (soy, aile, aşiret vs) çıkarlar toplumun genel faydasına tercih edilmiştir.

Yöneticilerimiz ve seçtiklerimiz cesurca davranıp genelin menfaatini gözeten, kalıcı ve uzun vadeli işler yapmak yerine, kurulu düzenle barışık mevcut hali kabul edici ya da görmezden gelici bir tutum sergilemişlerdir. Verdiğimiz vergilerle yapılan yarım, eksik ya da kalitesiz işlerin sorumluların hesap sorulamamış, adeta bu şekilde davranmanın önü açılmış adeta gelenek haline getirilmiştir. Artık kamuya hizmet sayılan bir iş yapılırken eksik, yanlış davranmak normal bir hal almış, işi tam ve düzgün yapmak ahmaklıkla eşdeğer durumda görülmüştür.

İlimizin Büyük Şehir Belediyesi Statüsüne kavuşmasıyla beraber bu zihniyetin ve kabuğun kırılabileceğine dair umutlarımız yeniden yeşermiştir. Artık ilçemizin hak ettiği hizmetleri kaliteli, hızlı ve güvenilir bir şekilde alabileceğini düşünüyoruz. Bu gerçekler ışığında sizden beklentilerimizi dile getirmek ve sizlere de sorumluluklarınızı hatırlatmak açısında ilçemizin aşağıda belirtmeye çalıştığımız sorunlarını size ulaştırmayı sosyal sorumluluk bilinci icabı gerekli gördük.

SAĞLIK:

İlçemizde yatalak, ağır ve hastaneye gidemeyecek kadar hasta olanlara 7/24 hizmet etmesi için bir sağlık ekibi Siverek’e tahsis edilmesini talep ediyoruz.

MEZARLIK:

İlçemizde 3 adet mezarlık bulunmaktadır. Asri mezarlık hariç GÖKSU GÜZEL ve TOKDEMİR mezarlıklarının çevre düzenlenmesine ihtiyaç vardır.

*Şu anda Siverek mezarlığında satılık mezar alanı bulunmamaktadır. Zamanında fazla mezarlık alanlar da KARABORSA olarak satmaktadır. (Şu anda bir mezarlık parseli 8 adet mezar yeri için) GÖKSUGÜZEL mezarlığında Karaborsada 11.000 tl ye kadar satıldığına şahit olduk.

Ölüm vakitlerinde mezarlık ihtiyacı kendisini dayatınca ölü sahipleri istenen miktarı vermek zorunda kalmaktadır.

* Bu gerçek karşısında talebimiz şudur; maddi imkanları yetersiz olanların mağduriyetini gidermek için ilçemizdeki GÖKSUGÜZEL Mezarlığına ilave mezarlık açılmalıdır. Açıldığı zaman da mezarlık alanları adil ve makul derecede taliplilere verilmelidir.

Çermik yolu üzeri TOKDEMİR mevkiinde bulunan bir mezarlık var ancak hem şehrin çok uzağında olması ve hem de arazi yapısının uygun olmamasından dolayı defin için tercih edilmemektedir.Defnedenler ise zorunluluktan yapmaktadır.

MEZBAHANE:

İlçemizdeki mezbahanede hayvan kesimleri sağlıksız, hijyenik olmayan insan sağlığı için risk oluşturacak koşullarda kesilmektedir. Sözü edilen yerle ilgili görseller kamuoyu ile paylaşılırsa bir infial uyandıracağı muhakkaktır. Bu nedenle bir an önce Siverek’e modern, sağlıklı ve ihtiyacı karşılayacak tarzda hayvan kesim yerleri açılmalıdır.

*mevcut mezbahanede manzarayı görenlerin hiç biri kasaplarda et alımı yapmadığı bilinen bir durumdur.

SİVEREK ÇÖPLÜĞÜ:

SİVEREK-DİYARBAKIR (İlçe Giriş-çıkış Mevkii) karayolunun hemen kenarında bulunan şehir çöplüğü bir utanç manzarasıdır. Şehirlerin giriş- çıkışlarında düzen, görüntü bir bakıma şehirlerin kimliğini ve imajını gösterir. Birçok şehir giriş çıkış kısımlarında tarihi ve kültürel dokusuna uygun çalışmalar yaparken Siverek, insanları üzeri dumanlarla kaplı, etrafa pis kokular yayan, insan ve doğa sağılığını tehdit eden çöp manzaraları ile karşılamaktadır. Bu görüntü ve ayıbın acilen ortadan kaldırılması gerekmektedir.

İMAR:

İmar rejiminin kararsızlığı, plansızlığı yüzünden ilçemizde berbat ötesi bir yapılaşma baş göstermiştir. Aynı mahallede veya mevkide farklı kat sayılarına sahip binalar çirkin, dengesiz bir görüntü oluşturmaktadır. Çok katlı yapılar ve kısa boylu yapılar yan yana adeta bardak ile sürahi gibi durmaktadır. Bardak-sürahi yan yana anlamlı bir bütünlük arz eder ancak binalar bir şehrin ancak ruhsuzluğunu ortaya koyar. Bu durum aynı zamanda park, yeşil alan, alt yapı sıkıntılarını da beraberinde getirmiştir. Mevcut yapılar için yapılacak bir şey var mıdır? Konunun uzmanı olmadığımızdan bilmiyoruz. Ancak gelecek adına sağlam bir imar planı ve uygulaması elzemdir.

Yeşil alan ve sosyal tesis alanların yetersizliği, ‘’ada ayrım çizgisinden’’ dolayı siteleşmeye izin verilmiyor. Düzgün yapıların ortaya çıkması engelleniyor.

Her şehrin bir eski bir de yeni yüzü bulunur. Ancak şehirlerde yeni kurulan alanların toplumun ihtiyaçlarına cevap veren modern bir tarzda olması beklenir. İlçemizde adı ‘’yenişehir’’ olan mevkilerde bile kat sayıları farklı binalar yan yana durmakla beraber, yolları bozuk kaldırımları daracık durumdadır. Yerleşime açılan yeni alanlarda mutlaka Okul, Cami, Park, Sağlık Ocakları gibi kurumlara yer ayrılmalı, caddeler daha geniş, kaldırımları daha geniş yollar yapılmalıdır.

TRAFİK:

Şehir merkezinde yaklaşık 60 sene önce yapılan mevcut caddeler siverek’teki trafik yoğunluğunu karşılamaktan uzaktır. Yapılan caddeler dar olduğundan dolayı karşılıklı arabalar geçmekte bile sıkıntı oluşuyor.Resmi kurum,banka şubeleri, ve büyük alışveriş merkezleri şehrin merkezinde dar bir alanda bulunduğundan dolayı insan ve trafik yoğunluğu bu yerlerde yaşanmakta bu durumda şehir trafiğini adeta içinden çıkılmaz bir çileye dönüştürmektedir. Bu yoğunluğun Resmi kurumların ve banka şubelerinin daha farklı alanlara kaydırılması, ve çok katlı otoparkların devreye girmesiyle çözülebileceği kanaatindeyiz.

Bir vakitler şehrin dışında olan ancak şehrin genişlemesiyle birlikte artık şehrin merkezi haline gelmeye başlayan TOPRAK MAHSUL OFİS inin şehir merkezinden çıkarılması da ayrıca belirgin bir rahatlama sağlayacaktır. Zira ürün depolama dönemlerindeki ağır araç yoğunluğu şehrin trafik sorununu kat kat artırdığı gibi civardaki esnafımızı da ciddi derecede mağdur etmektedir.

Bu kurum şehir dışına çıkarıldıktan sonra yerine Yeşil alanların yapılması insanımızın yaşam kalitesine önemli katkılar yapacağı görüşünde ve beklentisi içerisindeyiz.

ÇEVRE YOLU:

Siverek şehir merkezinden geçen ŞANLIURFA DİYARBAKIR karayolunun bir an önce çevre yolu olarak düzenlenmesi gerekiyor. Yapıldığı tarihten Bugüne Siverekliler bu yola 50 kurban verdi.Yeni kurbanlar vermek istemiyoruz artık. Canımız yanıyor, ocaklarımıza ateşler düşüyor. Hiç bir maliyet bir annenin feryadına denk olamaz. Yetkililere durumun vahametini en son aktardığımız tarihten bu yana 2 can daha verdik.

Çermik yolunda sadece 1 yılda 4 tane ölümlü kaza oldu.yaralıların sayısını bilmiyoruz. Bu yol kenarında yer alan ilk,orta ve lise düzeyinde bulunan 7 okulumuzn toplanma ve dağılma saatlerinde ciddi tehlikeler yaşanmakta anne babalar her gün çocuklarını korkuyla göndermektedir. Yol üzerinde ışık, uyarı sinyalisyonu sistemi veya hız kontrol sistemi de bulunmadığından kazalar peş peşe geliyor.

ŞEHİRCİLİK:

Bazı mahallelerimizde hala kanalizasyon ve yer altı sorunumuz var.Hafif şiddetde bir yağmur yağdığında dahi malesef insanlar mağdur oluyor. Siverek’imizin genelinde yer altı sorunu, gelişmiş şehirlerdeki gibi uzun yıllar düşünülmemiş; kısa vadeli ve duruma kurtarmaya dönük niyetlerle çözülmeye çalışılmıştır. Sunduğum bu resimler Ayvanat mahallesinde çekilmiş normal bir yağmur sonrası oluşan bir manzaralardır.

Sivereğimizin mahallelerinde aydınlatma yok. Bu haliyle Siverek’imize geceleri karanlık çökmektedir. Bu durumda insanımızın yaşam kalitesini düşürmekte, istenmeyen olayların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Hırsızlık vakaları gibi.

Siverek Devlet Hastanesi şehirden hastaneye gelen şehirler arası yolun tersi bir mevkide yapılmıştır. Yapıldığı günden bu yana karayolundan hastaneye dönüşlerde bir çok ölümlü, ağır yaralı kazalar meydana geldi. En son Ocak 2015 de meydana kazada 4 insanımızı can verdi. Siverekliler olarak buraya bir modern ve riski en aza indirecek tarzda bir geçit yapılması gerekir talebini defalarca dile getirmemize rağmen, defalarca sorunu yetkili kişi ve kurumlara taşımamıza hala bir çözüm üretil(e)medi. Eğer insan hayatı her şeyin ötesinde ise bilinmelidir biz Siverekliler ölmeye devam ediyoruz. Sivereklilerin hayatı başka diyarlardaki insanların hayatı başka….

**Bir zamanlar şehrin dışı kabul edilerek yapılan büyük hayvan pazarı artık şehrin içinde bir yer haline gelmiştir. Pazarın hemen yanı başında Biri İmam Hatip Lisesi olmak üzere 2 tane Kız Anadolu Lisemiz bulunmaktadır. Okullarımızda kötü kokulardan dolayı ders yapılamıyor. Çevre evlerde oturanların yaşadığı farklı sıkıntıları da ayrıca dile getirmek gerekir.Bu pazarın acilen şehrin dışında uygun bir yere taşınması gerekir.

Hayvan pazarı ile beraber saman piyasası esnafları (sayıları işçilerle beraber yazın 1500 ü bulan) için insanca iş yapabilecekleri ortam hazırlanması

Hayvan barınağı talebimiz var sokak hayvanları için Siverek belediyesinin basın açıklamasında sizin 15/03/2015 tarihinde hayvan barınağı açacağınız bildirildi ama yinede hatırlatmak istiyorum.

Ve yine yaz ayı geliyor şimdiden su sıkıntısından korkmaya başladık

BİZ SİVEREK OLARAK GEÇEN YIL YAŞADIĞIMIZ SU SIKINTISINI YAŞAMAYACAĞIMIZI ŞİMDİDEN SİZDEN SÖZ ALMAK İSTİYORUZ.

ŞUSKİ:

ŞU ANDAKI SORUNLARIMIZDAN BAZILARI

1-Siverek'in her köşseinde logar (ızgara) ihtiyacı var

2-Yollar çok kötü durumda çukurlarla dolu mini onarımlar tekrar bozuluyorlar.

3-Kanalizasyon veya su patlamaları personel yetersizliğinden hizmet çok geç aksettiriyor.

4-B.şehir denilince büyük düşünülmeli sivereğin temamen yer altı sorunu var yapılacak

projeler en az 50 yıl düşünülerek yapılmalı şu anda acil olanlar acil listenize alınıp ilk önce onlara başlanmalı diye düşünüyoruz.

ŞUSKİ İLE İLGİLİ SORUNLARIMIZ

Siverek’te vatandaşlar ve bizler Şuski ile ilgili gerekli mercilere ulaşmakta zorlaniyoruz. 2 hafta önce şuski genel müdür yardımcısı İZZETİN bey le görüştüm yaklaşık yarım saat telefonla konuştuk. Kendisi 2 hafta önce Siverek’e geleceğini, dertlerimizi dinleyeceğine söz verdi ama maalesef ki gelmedi.

ŞUSKİ, vatandaştan evlerin kanalizasyon bağlantısını kendilerinin yapmasını istiyor. Halkın kepçesi ve personeli olsaydı elbetteki bunu kendisi yapabilirdi. Ancak vatandaşın yoksun olduğu imkanlara ŞUSKİ sahip ve bir hizmet olarak bunu sunması beklentisi içerisindeyiz.

*Şuski genel müdür yardımcısı: ‘’Aldığım su bedelinin 20 katını elektriğe ödüyorum’’ diyor Bunun mantıklı açıklamasını tespit etmek çok zor.Ülkemizdeki Büyük Şehir Belediyelerinin tamamı bu ödemeyi yapıyor. Ancak onlar kendilerinden beklenen hizmeti de üretiyor. Elbetteki maliyeti olacak belediyecilik demek elindeki tüm imkanlarla halka hizmet etmek demektir. Belediyecilik demek halk tan ve hükümetten gelen gelirleri halka hizmet etmek için harcamaktır.

*Evlerin kanalizasyon veya su bağlantısı konuştuğumuzda büyükşehir yasasında maliyetinin var olduğunu söylüyor elbette ki vardır.

*Bize deniliyor ki ‘’ biz bu kanalizasyon ücretlerini almazsak Sayıştay bize hesap sorar neden devleti zarar sokuyorsunuz’’ diye.

Elbetteki kanunlar çerçevesinde ilgili kurumlar hesap sorar ama bir işlem için alınacak tutarı kurumun kendisinin belirleme yetkisi vardır ve bu tutarın makul düzeyde tutması vatandaşı memnuniyetine uygun düzeyde olmalıdır. Nasıl ki su fiyatı BÜYÜKŞEHİR olduğu gibi %75 artırıldıysa bunu düşürebilir veya yapılacak diğer hizmetlerden para almayabilir veya cüzi bir miktar alınabilir.

*Sosyo-ekonomik seviyesi bizden çok ilerde olan bir Büyükşehir uygulamasının buraya uyarlanması /emsal kabul edilmesi mağduriyetlere yol açacaktır. O belediyeler zamanında gerekli önlemi almıştır. Kanalizayon tıkanmasına bir sebep bırakmamıştır.onların ana kanalizasyonu belkide bir kamyonun içinden geçecegi şekildedir. öyle bır şey olunca vatandaşın kanalından ne gelırse gelsın tıkanma olmaz.

*Sorunlarımız işinin erbabı kişiler tarafından yerinden tespit edilip raporlar halinde ilgili kişi ve birimlere ulaştırılmalı kalıcı çözümler üretilmeye çalışılmalıdır.

*Daha önce ilettiğimiz bir talebimizi bir kez daha dile getirmek istiyoruz. İlçe ve Büyükşehir Belediyesi ile mahalle muhtarları veya vatandaşların hızlı ve etkin irtibat kurabilecekleri bir iletişim ağı geliştirilmelidir. İletilen sorunlarla ilgili nelerin yapıldığı, hangi aşamada olduğu sonucunun ne olduğu noktasında aşamalı olarak etkili iletişim kanalları kullanılarak taliplilere bildirilmesi hem hizmet kalitesini hem de Büyük Şehir Belediyesinin imajını yükseltecektir.

*Bu yapıldığında muhtar ve vatandaşın belediyeye gelmesine gerek kalmayacaktır. Bu uygulamayı hayata geçiren belediyelerin zaman ve enerji kazanımı yüksektir.

*Bugün Türkiyede veya dünyanın farklı yerlerinde başarısına başarı katarak hayatını sürdüren bir sürü lider var onların özellikleri hiçbiri işini yarıda bırakmamış verdiği tüm sözlerini yerine getirmiş kimseyi kimseden ayırt etmeden gerekli hizmeti yaparak bu aşamaya gelmişlerdir.

*Sayın başkanım seçimlerden önce sizinle polis evinde yaklaşık 1 saat sohbet ettik ve her şey urfa için demiştiniz.

*başkanım 3 aydır sizden randevu talep ediyorum ve randevu alamiyoruz. Sağolsun encümenlerimiz sayesinde randevu aldık biz buraya 20 muhtar olarak değil 100 muhtarla gelmek istiyorduk ama p.tesi günündeyiz ve randevumuz Salı mı çarşambamı o bile belli değildi.

Biz Siverek muhtarları olarak dernek başkanı olarak bir randevu alamiyorsak demek ki o kadar önemsiz görüyorsunuz bizi demeki muhtarlar derneğinin bir önemi yoktur.

*Ama bunu bilin sayın başkanım her muhtar kendi bölgesinde taktir edilmiş saygı duyulmuş ve seçilmiştir. ONDAN ÖTESİ BİZ HALKIN TEMSİLCİSİYİZ.

Ve sayın başkanım bu metni Siverek halkıyla paylaşacak ve tüm Siverek olarak bu sorunlarımızın takipçisi olacağız.

Biz Siverek muhtarlar derneği olarak ve tüm muhtar arkadaşlar Siverek sevdalısıyız. Kendimizi sivereğin kalıcı bir bireyi olarak siz BÜYÜK ŞEHİR belediye başkanından Siverek için yaptıklarınızı zamanı gelince hayırla yad etmek istiyoruz.

www.siverekgenclik.com
Bu haber 2983 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Siverek'te evi yakılan ve otomobili kundaklanan şahıs faillerin bulunmasını istiyor
Siverek'te evi yakılan ve otomobili kundaklanan şahıs faillerin...
Şanliurfa'da ekmeğe zam yapıldı
Şanliurfa'da ekmeğe zam yapıldı