Remzi Taşçı

Remzi Taşçı

[email protected]

Siverek senin de belediyen var

01 Mart 2024 - 15:58

Belediyeler, belirli bir bölgede bir arada yaşayan insanların, ortak ihtiyaçlarının karşılanması için kurulmuş yapılardır diye tanımlanıyor.

Ortak ihtiyaç derken tüm bir ilin veya ilçenin ortak ihtiyaçları olduğu gibi mahalleden mahalleye hatta semtten semtte de ihtiyaçlar değişebiliyor. 

Şunu unutmamak lazım gelir, ihtiyaçlar aynı ailede yaşayan fertler arasında bile farklılık gösterebilir. Tam da anlatmak istediğimi şöyle bir örnekle daha somutlaştırayım. Çok zengin bir semtte fakir fukara için aşevi açmanın ne kadar anlamsız olduğunu bir düşününüz. O semte göre öncelik arz eden ortak ihtiyaçlar önemlidir. 


Bu nedenlerdendir ki ortak ihtiyaçların doğru tespit edilmesi, ihtiyaçların giderilmesi yönünde atılacak adımlar için hayati önemdedir. 

İşte ortak ihtiyaçların neler olduğunu bulabilmenin en iyi yolu Mahalle Meclislerinin kurulmasından geçer. Amaç insanların ihtiyaçlarını karşılama olmalıdır.  Bu meclislerde muhtar, sivil toplum kuruluşları ve halk ortak çalışarak sorunları ve ihtiyaçları belirlemelidir. 

Halkın katılımıyla sorunlar yerinde tespit edilir, sorunlar en kısa yoldan ve en etkili şekilde çözüme kavuşturulur.  Şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim sistemi oluşturulabilir.

Belediyelerin kendisi sorun olmaktan çıkmış çözümün birer parçası olma yolunda büyük bir yol almış olurlar. Belediye halkla ilişkilerde en basit ve en sonuç alınabilecek yollardan biridir.


Çok çalışkan bir belediye başkanı olabilirsiniz ancak yaptıklarınızı halka anlatmazsanız ve arkanızda da iyi bir ekip yoksa siyaset sahnesinden çabuk silinir gidersiniz. İyi bir şehir planlayıcısı,  park ve bahçeler müdürü, sosyal işlerle uğraşan personeliniz halkın sürekli nabzını tutan bir yardımcınız yoksa işiniz zordur. Burada belirttiğim ve belirtemediğim iyi bir ekibin olması lazım. Yapılan her eleştiriyi göz ardı etmemek, mantık süzgecinden geçirmek ve ekiple beraber enine boyuna tartışmak. Ara sıra bir ekip tarafından halk memnuniyeti anketi düzenlemek, nabız tutmak, kararlarda kaza yaşamama açısından önemlidir. 

Halk rahat şekilde kendi seçtiği belediye başkanı ile görüşebilecek ve belediye başkanı da halkın kendisi ile görüşebileceği ve kendisini rahat bir şekilde ifade edebileceği bir fiziki ortamın, güven ortamının oluşturması gerekir.

Günümüzde halk kaliteli hizmet alma hakkına sahip ve bilincindedir. Klasik siyaset miadını doldurmuştur. Yöneticilerin yol yapımı, içme suyu getirmesi, kaldırım taşlarının rengini değiştirmesi artık halkı tatmin etmemektedir. Sadece bunlar belediyenin var oluş nedenlerinin tümü değildir. Belediyeciliğin temel hizmetleri için İller Bankası’ndan pay alınmaktadır.

Bu paylar tüm vatandaşların vergilerinden oluşmaktadır. Yönetilen yerin tüm kesimlerine eşit ve adil hizmetin sunulması, olmazsa olmaz uygulamalardan biri olmalıdır. Şehrin bir kenarına hizmet götürürken şehrin başka yerlerinde kanalizasyon sorunu bulunmamalıdır. Yok, artık öyle bir siyaset, var diyorsa bir belediye başkanı, halk onu baş aşağı eder. Siyaset sahnesinden silinir gider. 


Bilginin çok rahat bir şekilde elde edildiği bir çağda yaşıyoruz. Herkes her yerde her şeyi görüyor.

Kentte adil ve hakkaniyetli bir dağıtım yapmak için gayret edeceksin.

Bulunduğun kenti marka kent haline getirmek için mücadele vereceksin?

Size verilen yetkiyi ve bütçeyi iyi kullanmak için ellinden gelen tüm çabayı sarf edeceksin?

Başka kentlerin örnek aldığı projeleri hayata geçirebilmek için hangi projen var?

 Sözüne güvenilir, adil, şeffaf, hesap verme zorunluluğu içinde olan, halktan kaçmayan, halka dönük yönetim anlayışını benimseyen biri olmak için neler yapacaksın?

Vizyon ve misyonun olması gerekir. 

Kültür seviyesinin yüksek olması gerekir.

Mücadeleci ruha sahip, cesaretli olmalıdır.

Mutlaka yurt içi ve yurt dışı gezilerini yapan gezip gören biri olmalıdır. Büyüklerimizin dediği gibi “Çok gezen mi bilir? Çok okuyan mı bilir?” Diye bir atasözümüz vardır. Bana sorarsanız hem okuyan hem de gezenin tüm bunları harmanlamasına bağlıdır. 

Tüm fikirlere, yeni düşüncelere, yeniliklere açık olmalıdır.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerine sahip çıkmalıdır. 

Belediye başkan adaylarının,  belediyenin mallarının tüyü bitmemiş yetimin mallının da olduğu bilincinde olmalıdır. 

Her şeyden de önemlisi kendi şehrini, memleketini, insanını sevmeli sözün özü memleket sevdalısı olması lazım gelir.

Demokratım diyene de Müslüman’ım diyene de,  düşüncesi ne olursa olsun sorsan nasıl bir aday istiyorsun? Çoğunun cevabı adayın çok zengin biri olması gerekiyormuş. Neden zengin olacakmış?  Seçim kampanyalarına çok para gidiyor. Onun için bu yükü taşıyabilecek biri lazım. Ne dersiniz arkadaşlar bu doğru bir fikir midir?  Eğer bu fikir doğruysa vay halimize!  BAŞKAN SEÇİLDİKTEN SONRA YAPILMAMASI GEREKENLER DE VAR

Ellinde müteahhitlerin listesi olmaması seni hakkaniyetli biri haline getirir.

Hak edene vereceksin ihaleyi. İhaleyi normal bedelinden vermek için ellinden geleni yapacaksın. Hatta belediye imkânları varsa ihaleye geçit vermemek gerekir diye düşünüyorum.

 İmar izni açacağın zaman buralar imara açılacak deyip yakınlarına haber salmamak senin yüceltir.

 İhale yasasından kurtulup en basit mal alımında bile acil ihtiyaç deyip kendi yandaşını çağırıp ihaleyi ona vermeye kalkışmak yakışık bir hareket olmadığı gerçeğini göz ardı edilmemesi gereken bir durum.

Başka inşaat firmalarının iş yapmasına imkân tanınması gerekir. Bizde bir deyim vardır. “Bin Dereden Su Getirtmek” misali, imar müdürlüğü yolluyla adama çeşitli engeller çıkarmak gibi.

Yukarıda bahsettiğim veya bahsetmediğim tüm bu vasıfları taşımanın yanında her zaman şunu şiar edinmek lazım. Belediyenin mallarının tüyü bitmemiş yetimin mallı olduğu bilincinden hareketle hak adalet neyi emrediyorsa onu yapmak seni her yönüyle güçlü kılar.

SİVEREK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ

 Kendi kendimize birer soru sorarak işe başlayabiliriz. Tüccar değilim yanlış anlaşılmasın. Bakınız neredeyse Güney Doğu Anadolu’nun en büyük canlı hayvan pazarı bizde mevcuttur.  Siverek’in etini marka haline getirebiliriz. Canlı hayvanın kaynağı bizde olduğuna göre Siverek’e has pastırma yapabiliriz. Süt ve süt ürünleri ile marka yapabiliriz.

Bu iş için birer süt fabrikası açarak işe başlayabiliriz. Hem ülke ekonomisine katkıda bulunur hem de kendi insanımıza istihdam sağlamış oluruz.  Tabii ki bu işler birliklerin kurulması ve yetiştiriciliğin örgütlenmesiyle olur.


Bizde son dönemlerde devlet desteği olduğundan binlerce dönüm arazilerde mayhoş narlar yetiştiriliyor. Bundan faydalanıp nar suyu üretebilir ve nur suyunu marka haline gelebiliriz. 

Neredeyse güneydoğunun en büyük buğday pazarı bizde mevcut sayılır.  Bundan da çeşitli şekillerde faydalanılabilir. Gerçi özel girişimcilerimiz sağ olsunlar bununla ilgili çeşitli icraatları mevcuttur.

Pamuk, domates ve mısır son dönemlerde en çok yetiştirilen ürünler arasında bunlarla ilgili çeşitli sanayi kuruluşları kurulabilir.  Bunlar işin ticaret kısmı.

Belediye vatandaş-Müteahhit işbirliği ile çeşitli mahallerimizde kentsel dönüşüm projeleri oluşturulabilir. Tarım arazilerinin imara açılması gelecek nesillerin geleceğini ipotek altına almaktır.

Siverek Trafiği neredeyse İstanbul trafiğini aratmayacak bir noktaya gelmiştir. Siverek trafiğini rahatlatmak adına Sulu Caminin karşısına alt geçit yapılıp üst kısmı trafiğe kapatılması uygun olur diye düşünüyorum. Şirinkuyu Kavşağı, Devlet Hastanesi Kavşağı, Selimpınar Kavşağı ile Şirinler Kavşağı diye bilinen yerlere alt geçit yapılması ölüm yollarını azaltacaktır.

Eski yapılan üst geçitlerin yeniden kullanılışlı hale getirilmesi yeni üst geçitlerin yapılması gerekmektedir.

Kaldırımlar neredeyse yok gibi olan kaldırımlarda harabeye dönmüş vaziyette. Yollar köstebek yuvalarını andırıyor. Güzel memleketim bildiğimiz harabeye dönmüş vaziyette ne yazık ki? Bunun sorumlularına gereken ders verilecek hiç şüphem yok.

Bisiklet yolları yapılabilir. Bisikleti yaygınlaştırmak için esnaf, memur, işçi gibi guruplarla bisiklete binelim kampanyaları yapılabilir.

Bir engelli parkı yapılabilir. Yollarımız bu vatandaşlarımıza göre tadilattan geçirilebilir.
Viranşehir ve Çermik yollarının genişletilmesi zaruri yet arz etmektedir.

Özellikle çarşı gibi merkezi yerlerde kadın ve erkek tuvaletlerinin yapılması büyük bir önem arz etmektedir.

Spor ve sanat evi kurulabilir.  Zaten Siverek’te Sosyal aktivite yok denecek kadar azdır bunların kurulması ile azda olsa giderilebileceğinin kanısındayım.  

Kadın konuk evi kurulabilir.

Sosyal tesisler, spor, sinema, düğün salonu gibi yerler kurulabilir. 

Şehrimize yakışır bir açık hava tiyatrosu kurulabilir. Selimpınar Mahallesinin aşağı kısımları bunun için çok uygun gibi.

Sonuç olarak;

Belediyelerde iyi kadrolar olursa; geleceğin siyasetçilerini de yetiştirirsiniz. Doğru kullanıldığı takdirde yerel yönetimler siyasetin en çok verim alınacağı yerlerdir. Halkla buluşma, sorunların çözüm yerleridir.

Halkın istediği hizmetler yapıldığı takdirde bu hizmetlerin partinin hizmeti olarak kabul edildiğini, vatandaşın belediyenin başarısını partinin başarısı olarak gördüğünü unutmamak gelir. Belediye başkanın dürüst, karizmatik, doğru, ufku geniş, gezip gören, neyin ne olduğunun farkında olan, haktan şaşmayan her şey halk için diyen biri olmalıdır. Her şey halk için olduğuna göre halkın sesine kulak vermemiz gerekir sayın başkan aday adaylarımız.

 

Bu yazı 1103 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum