Siverek Haber

Siverek Haber

DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ


1 Haziran 2006 Perşembe 00:00
DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ
Hukuk devleti, en kısa tanımıyla, faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan devlet demektir. Hukuk devletinde devletin tüm organlarının eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması aranmaktadır. Demokratik hukuk devleti olarak adlandırılan bu yapılamanın ana ilkesi, insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyucu adil hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmekle kendini yükümlü sayan,bütün davranışlarında hukuk kuralların evrensel ilkelerine uyan,bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine bağlı olan,devlet içinde yaşayan tüm insanların,din,dil,düşünce,ırk ayrımı gözetmeyen ve tüm bu unsurların haklarının ayrı ayrı renklerine uygun hukuksal güvence altına alındığı yapılamanın ortak adına demokratik hukuk devleti denilmektedir.Bu devlet yapılanmasında en önemli unsur insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyan,yaşatan,toplumsal yaşamda adalet ve eşitliğe uygun hukuk düzenini hem kuran , kurulan ve bu adaleti,özgürlükçü düzeni sürdürmekle yükümlü sayan devlete ancak hukuk devleti denilebilir.
Hukuk devletinde yasaları yapmaktan çok yapılan yasaların ruhunun adaletli ve bu yasaların uygulamasında ise bu adalet ilkelerine bağlı kalarak yasaların eşit uygulamakta çok önemlidir. Temel hak ve özgürlüklerin güvenci altına alınmadığı, hukukun evrensel kurallarına saygı gösterilmediği ve adaletli bir düzenin gerçekleşmediği bir ortamda hukuk devletinden bahsetmek mümkün değildir. Buna ancak kanun devleti denilir.
“ADALET, EŞİTLİK, HUKUKUN EVRENSEL KURALLARI, EVRENSEL İNSAN HAKLARI” HUKUKU DEVLETİNİN TEMEL TAŞLARIDIR. Bu ilkeler hukuk devletinin olmasa olmazları olarak kabul edilmektedir. Bu taşlardan birisi eksik olursa veya eksik uygulanırsa, bu devletin ismi demokratik hukuk devleti olmaktan çıkar, kanun devleti olur. Hukuk devletinde yasama organı yanı Meclis, Yasaları yapanlar,Yürütme organları,yani hükümet, ve devletin tüm organları ve bu yasaları uygulayan yargı organları hukukun bu evrensel ilkelerine bağlıdır.Yasama,Yargı ve Yürütmenin tüm eylem,işlem ve kararları hukuk denetimine tabi olması gerekir.Anayasada demokratik hukuk devleti olarak kabul edilen Türkiye”de Yürütmenin,Yargının ve Yasamanın bir çok eylem ve işlemleri hukuk denetimine tabi olmadığı bilinmektedir.Bunun en iyi örnekleri;
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler, Yüksek Askeri Şura Kararları, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Karaları, Uyarma, kınama ve disiplin cezaları, Sıkıyönetim Komutanlarının işlemlerine karşı hiçbir kurum veya zarar gören vatandaş dava açamıyor. Yargı yolu kapalıdır. Somut örnekleri Yüksek Askeri Şura Kararları ile ihraç edilen şahıslar ile son Van Cumhuriyet Savcısının Meslekten ihraç edilmesine karar verilen Hâkim Ve Savcılar Yüksek Kurulu kararına karşı dava açılması imkânı bulunmamaktadır. Bu yapılanma ve uygulanmalar hukuk devleti olup olmama tartışmalarına en iyi örekelerdir. Yürürlükte bulunan yasaların hukuk devletinin ruhuna uygun olup olmadıkları başlı başına tartışılması gereken bir konudur. Evrensel insan haklarına uygun olmayan yasaların uygulanmasında çıkan sonuçlarda bu yasalara uygun olması kaçınılmazdır.
Tarih boyuncu insanların örgütlenmesi sonucu yaratıkları devletler ve bu devletlerin eski felsefeleri ile yeni felsefeleri aşağıda belirtilen çizelge şeklinde verilmiştir. Türkiye hukuksal yapısı, devlet felsefesi ile hangi kategoriye girdiğinin tespiti ve değerlendirilmesini siz değerli okuyucularıma bırakıyorum.

 

KUVVETE DAYALI DEVLET--------------SOSYAL SÖZLEŞMEYE DAYALI DEVLET.
MÜLK DEVLETİ/TANRI DEVLETİ-------HUKUK DEVLETİ.
OTOKRATİK DEVLET-----------------------DEMOKRATİK DEVLET.
KUVVETLER BİRLİĞİNE
DAYALI DEVLET-----------------------------KUVETLER AYRILIĞINA DAYALI DEVLET.
S.2

 

ANAYASALI DEVLET-----------------------ANAYASAL DEVLET.
TEMSİLİ VEKALETE DAYALI
DEVLET---------------------------------------:SINIRLI VEKALETE DAYALI DEVLET.
MERKEZİYETÇİ DEVLET----------------ADEM-İ MERKEZİYETÇİ DEVLET.
VASİYETÇİ DEVLET----------------------ÖZERK DEVLET.
HİYERARŞİKDEVLET/DİKEY
DEVLET---------------------------------------KATILIMCIDEVLET/YATAY DEVLET.
KAYIRIMCI DEVLET----------------------MERİTOKRATİK DEVLET(LİYAKAT)
TOTALİTERDEVLET/OTORİTER
DEVLET---------------------------------------:ÖZGÜRLÜKÇÜ DEVLET/LİBERAL DEVLET.
KUTSAL DEVLET/FAŞİST DEVLET--- :BİREYCİ DEVLET/BİREY MERKEZLİ
SOSYALİST DEVLET-----------------------.PİYASA VE FİYAT MERKEZLİ DEVLET.
KORPORATİF DEVLET/
SENDİKALİST DEVLET--------------------.ÖZEL MÜLKİYET DAYALI DEVLET.
DİNE DAYALI DEVLET/
TEOKRATİK DEVLET----------------------:LAİK DEVLET.
DİNE DESTEK VEREN DEVLET---------.TARAFSIZ LAİK DEVLET.
YEREL/MİLLİ DEĞERLERE
DAYALI DEVLET-----------------------------:EVRENSEL/GLOBAL DEVLET.
ULUS DEVLET---------------------------------ÇOĞULCU DEVLET/PLÜRALİST DEVLET.
ULTRA-NASYONALİST DEVLET/
IRKÇI DEVLET---------------------------------:ENTERNASYONALİS DEVLET
MÜDAHALECİ DEVLET---------------------:HAKEM DEVLET.
TEKECİ DEVLET------------------------------REKABETİ GELİŞTİRİCİ DEVLET.
MİNİMİNAL DEVLET/----------------------.SINIRLI DEVLET/ÇERÇEVE DEVLET.
BABA DEVLET/PATERNALİST
DEVLET-----------------------------------------:SORUMLU DEVLET.
MÜTEŞEBBİS DEVLET---------------------KATALİZÖR DEVLET.
SOSYAL REFAH DEVLETİ----------------SINIRLI SORUMLU DEVLET.
RANTİYECİ DEVLET/
RANT YARATAN DEVLET----------------.ÜRETİME YÜNELİK DEVLET.
AÇIK BÜTÇELİ DEVLET------------------.DENK BÜTÇELİ DEVLET.
GİZLİ DEVLET/YASAKÇI DEVLET-----:AÇIK DEVLET/ŞEFAF DEVLET.

 

BÜROKRATİK DEVLET/
KIRTASİYECİ DEVLET--------------------:KALİTELİ DEVLET.
GÖREV VE KURALLARA DAYALI
DEVLET---------------------------------------:MİSYONA DAYALI DEVLET.
MUHAFAZAKAR DEVLET/
STATÜKOCU DEVLET--------------------:REFORUMCU DEVLET
.Yukarıdaki tablo devletlerin yapısı, felsefesi, gelişmesi, demokratik hukuk yapıları, örgütlemeleri, bünyesinde yaşayan insanlara verdiği değer ve uygulamalarına göre isimlendirilmiştir. Bu yapılanma ve isimlendirme de Türkiye”nin hukuksal yapısı ve uygulamaları ile hangi felsefeye dayalı devlet veya devletler kategorisine girdiğinin tespitini sağlıklı yapmak pek mümkün değildir. ÖZLEM, Avrupa birliğine tam üye olmuş, çağdaş, modern, demokratik, insan haklarına saygılı, birey merkezli demokratik hukuk kurallarının ve bu karalarlın eşit uygulandığı, adaletli ve insan haklarına dayalı, özgürlükçü felsefeye dayalı bir hukuk devleti. Av.Şeyhmus İNAL

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Haberler

Yukarı Çık