Yeniden Yine ÖğretmenTerbiye edicimizin bir hikmeti olarak biz insanlar, hayatın bütününü olduğu gibi kucaklayacak ve kendimizi onunla ilişkilendirecek ve aynı zamanda onu açıklık, ilgi ve anlayıştan gelen becerimizle dönüştürecek kapasiteye sahip olarak doğarız. Ancak çocuklarına nasıl bir eğitim vereceğini bilemeyen toplumlarda; “benim burada ne işim var” diyen, içindeki yaşanmamışlığı yıkıcı eylemlere dönüştüren suçlu tipler olarak buluruz kendimizi.
Biz yetişkinler olmamız gereken kişi değiliz, bu her ne ise bir türlü olamayız. Bu tatminsizliği çocuğumuza aşılamak ve onları da çareyi maddi değerlerde arayan mutsuzlar ordusuna katmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor. Çünkü bizler çocukluğumuzda hayatı kana kana içerek büyüyemedik. Başka bir deyişle taşıdığımız potansiyeli yok saydık, yok saydılar. Sonuçta “kendini gerçekleştirmek” az sayıda insanın ulaşabildiği ayrıcalıklı düş olarak kaldı.
Gerçek bir öğrenme topluluğunda öğrenme ve yaşama arasında hiçbir ayrım yoktur. Deneyimden yalıtılarak öğretilen bir bilginin değersizliğini bu süreci yaşayan herkes bilir. Çünkü hayat okulda öğretilenlerin yardım edebileceğinden daha karmaşıktır.
Bu yüzden eğitim yeniden planlanmalıdır. Bütün kaygısı, gençleri toplum içindeki rollerine hazırlamak olan bu anlayış tarım toplumundan sanayi toplumuna geçerken oluşturulmuş bir eğitim felsefesinin kalıntısıdır. Kuşkusuz o dönem için iyi bir fikir “vatandaş-işçi” üretmek, ancak bugün -postmodern bilgi çağında- oturup düşünmeliyiz.
Televizyon, radyo, bilgisayar; yalnız başına, dikkate bağlı okuma alışkanlığına dayanan bir kültürü derinden değiştirdi. Yeni bir düşünce tarzı, yeni bir algılama tarzını getirmiştir. Bu yeni anlama tarzı topluma ve kültüre karşı kökten farklı davranışlara yol açtı. Yetişkinler –öğretmenler de dahil- bu duruma hazırlıksız yakalandık. Artık imaja dayalı algı ve düşünme egemen. Öğrenmenin daha derin anlamını ve daha yüksek amacını kaybediyoruz.
Bir çocuğun eğitimini düşündüğümüzde, sadece problem çözme, ezberleme yeteneğini değil, insan olmanın bütün boyutlarını hesaba katmamız gerekir. Ve maalesef dört işlemi öğrettiğimiz öğrencilere iyi bir vatandaş olabilmeyi hep ihmal ettik. Bu yaklaşım bizi insani deneyimin yaşamsal özünü kaybetmeden, örselemeden onlardan beklenen rollerin ötesine de taşıyacaktır. Çocuklarla birlikte onların hayatlarının bilinmezlerini keşifte onlara katılıp bizim de bir bilinmez içinde yaşadığımızı açıkça ifade ederek de yeterli katkıyı sağlayabiliriz.
Çocuklar, düşünceleri ve duyguları aracılığıyla su gibi akmalı, iç ve dış kapasitelerini keşfetmeli, içinde yaşadıkları toplum ve çevre hakkında doğru bilince sahip olmalı, bunun için onlara destek olacak, kendilerini ifade etmeleri için özgürlük, öğrendikleri şeyler için sorumluluk sunabilecek, onlarla birlikte keşfe çıkabilecek öğretmenler yetiştirdik diyemedik bir türlü.
Bilindiği üzere, bizler boş lüzumsuz günlük menfaatler üzerine kurulu siyasetle uğraşırken, anlama ve bilgiyi kullanabilme aşamalarını geçmiş, her sözü her davranışıyla bilgiyi yansıtabilen, kendini gerçekleştirmiş ve öğrencisine arkadaşlık edebilecek bilge öğretmeni düşünmenin, yetiştirmenin zamanı geldi ve geçiyor.
 Memur-Sen ilçe Temsilcisi olarak; yeni eğitim-öğretim yılının camiamıza yenilikler ve hayırlar getirmesi dileğiyle tüm öğretmenlere başarılar diliyorum.
Selam ve sevgi ile…
 
Mustafakaradagli15@hotmail.com


20 Ağustos 2028 Pazar 08:00

http://www.siverekgenclik.com/yazar/yeniden-yine-ogretmen-440.html